View Full Version : ไอหัวลูกพร้าว ตอน ข้อสอบ


ohmohm
17-08-2011, 23:10
http://www.roigoo.com/images/title_images/story53_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 47 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ กุมภาพันธ์ 2551

นักศึกษามหาวิทยาลัยคนไหนบ้างที่เข้าห้องสอบแล้วทำข้อสอบ
ได้ไม่เคยสะดุด แน่นอนคงไม่มีในโลก ผม(ไอหัวลูกพร้าว)เจอปัณหา
สะดุดนี้มากับตัว ขอบอกว่าตอนนัน้มีความรู้สึกลุ้นสุดๆ กว่าจะเอาตัวรอด
ออกมาได้ .....http://www.roigoo.com/images/full_images/story53_full.jpg
อ้างอิง : ไอหัวลูกพร้าว ตอน ข้อสอบ(8) : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-53.html)