View Full Version : ปัญหาการทำแท้ง กระทู้สุดท้ายแล้วค่ะสั่งลาวันวาเลนไทน์


JigSaW
15-02-2012, 11:31
ปัญหาการทำแท้งเป็นปัญหาวัยรุ่นที่สำคัญอันดับ 1 ซึ่งเป็นปัญหาวัยรุ่นที่สำคัญของสังคมไทยน่ะค่ะเพราะปัญหาการทำแท้งนั้นเกิดกับเยาวชนที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งนับวันปัญหาการทำแท้งจะเกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่นที่มีช่วงอายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะในปัจจุบันพบว่าปัญหาการทำแท้งพบมากขึ้นเรื่อยๆต่างจากในอดีตที่มีปัญหาการทำแท้งเกิดขึ้นน้อยกว่าปัจจุบันมากค่ะปัญหาการทำแท้งนั้นอาจเกิดมาจากการที่พ่อแม่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกที่จะเกิดออกมาแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาการทำแท้งจะเกิดในพ่อแม่ที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของปัญหาการทำแท้งเนื่องจากการที่วัยรุ่นคบกับแฟนเนื่องด้วยสภาพสังคมการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติและสื่อทางวิทยุโทรทัศน์ทำให้วัยรุ่นใจแตกคบกันเลยเถิดถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์และไม่มีการป้องกันเกิดขึ้นปัญหาต่อมาคือการตั้งครรภ์เมื่อพ่อแม่ไม่มีความพร้อมในการดูแลก็ทำให้เกิดปัญหาการทำแท้งเกิดขึ้นค่ะ


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1625&stc=1&d=1329280233


การทำแท้ง
ในแต่ละปีมนุษย์ทั่วโลกมีการตั้งครรภ์ 205 ล้านครั้ง มากกว่าหนึ่งในสามเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนและประมาณหนึ่งในห้าสิ้นสุดด้วยการทำแท้ง การทำแท้งส่วนมากเกิดในการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน การทำแท้งสามารถทำได้หลายวิธีการตามความเหมาะสมของอายุครรภ์ที่แปรผันตามขนาดตัวเอ็มบริโอหรือทารกในครรภ์ วิธีการที่เหมาะสมอาจจะต่างไปตามแต่ความนิยมของแพทย์และผู้ป่วย ความจำกัดในแต่ละท้องที่และตามกฎหมายบัญญัติได้ การทำแท้งมีข้อบ่งชี้เพื่อการรักษาและตามความสมัครใจ การทำแท้งเพื่อการรักษาหมายถึงการทำแท้งที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อรักษาชีวิตและสุขภาพกายและจิตของมารดา ยุติการตั้งครรภ์ทารกที่มีความเสี่ยงที่จะทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือตายก่อนกำหนด หรือเพื่อลดจำนวนทารกในครรภ์ในกรณีการตั้งครรภ์แฝดเพื่อลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ส่วนการทำแท้งตามความสมัครใจหมายถึงการทำแท้งที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์และเป็นไปตามความประสงค์ของสตรี


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1626&stc=1&d=1329280233


การแท้งเอง
การแท้งเองคือการแท้งที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา โดยมดลูกขับเอ็มบริโอหรือทารกในครรภ์ออกก่อนอายุครรภ์ครบ 20 หรือ 22 สัปดาห์ การตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ และเกิดรอดเป็นทารกเรียกว่าการคลอดก่อนกำหนด แต่หากทารกในครรภ์เสียชีวิตในขณะคลอดหรือก่อนคลอดจะเรียกว่าทารกตายคลอด ทั้งการคลอดก่อนกำหนดและทารกตายคลอดไม่ถือว่าเป็นการแท้งเอง ร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 50 ของการปฏิสนธิอยู่รอดถึงไตรมาสแรก ในขณะที่ส่วนที่เหลือแท้งไปตั้งแต่ผู้หญิงยังไม่ทราบว่าตนตั้งครรภ์ และมีการตั้งครรภ์หลายครั้งที่แท้งไปก่อนที่แพทย์จะตรวจพบเอ็มบริโอ การตั้งครรภ์ที่ตรวจพบแล้วจะสิ้นสุดด้วยการแท้งเองถึงร้อยละ 15-30 ตามสุขภาพและอายุของสตรีที่ตั้งครรภ์ เหตุการแท้งเองส่วนใหญ่(ร้อยละ 50)ในช่วงไตรมาสแรก คือ ความผิดปกติของโครโมโซมของเอ็มบริโอหรือทารกในครรภ์ สาเหตุอื่นๆในมารดาได้แก่ โรคทางระบบเส้นเลือด(เช่นโรคลูปัส) เบาหวาน ความผิดปกติของฮอร์โมน การติดเชื้อ และความผิดปกติของมดลูก ประวัติการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากและประวัติการแท้งเองในอดีตเป็นสองปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการแท้งเอง การแท้งเองอาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่อร่างกายหรือความเครียด การจงใจก่อความเครียดหรือความรุนแรงเพื่อการแทงเองถือเป็นการทำแท้งหรือการทำลายทารกในครรภ์