View Full Version : การ์ตูนวันวาเลนไทน์ (valentine day comic) จากอีเว้นกิจกรรมวันวาเลนไทน์


ohmohm
16-02-2012, 21:51
RoiGOo : จบสิ้นลงไปแล้วนะครับกับกิจกรรมการ์ตูนวันวาเลนไทน์ (valentine day comic) โดยมีพ่อแม่พี่น้องเข้าร่วมกิจกรรมวันวาเลนไทน์นี้กว่า 10 คนเลยทีเดียว แต่ละคนมีมุขตลกแบบสุดยอดๆไปเลยครับ ทำให้การ์ตูนวันวาเลนไทน์ที่เขียนต่อเนื่องกันไปเรื่อยมีทั้งความฮาความกากความสนุก เห็นแล้วผมประทบใจในความสามัคคีของเพื่อนๆหรอยกูมากๆ วันนี้ผมนายโอมเลยนำการ์ตูนวันวาเลนไทน์ มารวมไว้ในกระทู้นี้ครับจะได้อ่านกันยาวยาว ต้นตอของกระทู้ทางนี้ครับ (http://board.roigoo.com/roigoo-event/2261-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-2012-a.html)http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1641&stc=1&d=1329403799
อีเว้นการ์ตูนวันวาเลนไทน์
ครีเอทโดยคุณอัมดาครับเชิญอ่านคนเข้ามาอ่านการ์ตูนวันวาเลนไทน์ (valentine day comic) กว่า 3000 คน ว้าว!!!
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/1640d1329403348-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-2012-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
การ์ตูนวันวาเลนไทน์ (valentine day comic)
http://i310.photobucket.com/albums/kk427/HorrorMarrow/120206_202619copy.jpg

http://i310.photobucket.com/albums/kk427/HorrorMarrow/SCAN021.jpg
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/1480d1328626731-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%8C-2012-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%B6%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%99.jpg
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/1482d1328628663-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-2012-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7161/6839954985_d989575524_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7019/6839956027_f6a9025249_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7005/6839956805_0783e7103c_b.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7159/6839986093_aeded155bb_b.jpg


http://i310.photobucket.com/albums/kk427/HorrorMarrow/SC001.jpghttp://image.free.in.th/z/ib/c9ca4.jpg (http://pic.free.in.th/id/11a6b3b3c8337da4f028e3fce6640439)
http://image.free.in.th/z/ig/43a41.jpg (http://pic.free.in.th/id/99807bdf39b9e2fc2190d061447723a3)
http://image.free.in.th/z/ib/8pa42.jpg (http://pic.free.in.th/id/151fcb4cba5c512e1d5e1bf2bceaeb4c)

<table id="post5479" class="tborder" width="501" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" height="2765"><tbody><tr valign="top"><td class="alt1" id="td_post_5479" style="border-right: 1px solid #D1D1E1"> http://image.ohozaa.com/i/461/0zh3wD.jpg (http://image.ohozaa.com/view/8f0mf)
http://image.ohozaa.com/i/5a0/a6smco.jpg (http://image.ohozaa.com/view/8f0mg)
http://image.ohozaa.com/i/543/p7Lmpg.jpg (http://image.ohozaa.com/view/8f0mh)
</td> </tr> <tr> <td class="alt2" style="border: 1px solid #D1D1E1; border-top: 0px">
</td><td class="alt1" style="border: 1px solid #D1D1E1; border-left: 0px; border-top: 0px" align="right">
</td></tr></tbody></table>http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/1517d1328775129-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%8C-2012-%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%97%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%81.jpghttp://farm8.staticflickr.com/7200/6852208969_cb98ab3553_b.jpg
http://image.free.in.th/z/ip/o43a4.jpg (http://pic.free.in.th/id/993482d7222aac197f3d218e19ba2808)
http://image.free.in.th/z/in/0fa41.jpg (http://pic.free.in.th/id/83d5a2f78f11e105462322b9c3457e79)
http://image.free.in.th/z/ix/7qa42.jpg (http://pic.free.in.th/id/faa63ca1849f1ffdd27479319848a39b)
http://image.ohozaa.com/i/3d8/YxXcbY.jpg (http://image.ohozaa.com/view2/vSYsjDBhwNJPAZ1u)
http://image.ohozaa.com/i/545/UNY3gU.jpg (http://image.ohozaa.com/view2/vT9znlGYT4rZLvkQ)
http://image.ohozaa.com/i/55a/8c1QQM.jpg (http://image.ohozaa.com/view2/vT9zrfsu0tkhzPag)
http://image.ohozaa.com/i/7fb/SWL3CC.jpg (http://image.ohozaa.com/view2/vT9zurgCyHIf46IM)
http://image.ohozaa.com/i/a26/MucVwH.jpg (http://image.ohozaa.com/view2/vT9zxD4L6XLlbMyI)
http://image.ohozaa.com/i/23b/NYc7S1.jpg (http://image.ohozaa.com/view2/vT9zBwQgeiMx4BsQ)
http://image.ohozaa.com/i/4b0/oCQ1b.jpg (http://image.ohozaa.com/view2/vT9zE0H2dri8ONCo)

chaskinny
16-02-2012, 22:28
จารึกเป็นตำนาน

Evamon
16-02-2012, 22:46
โอ้ววววว สวดยวดดดดด เจ๋งๆทั้งนั้นเลยคร้าบบบบบ
มีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ย ผมไม่รู้เลย :kiss:

M150
17-02-2012, 11:48
ผมว่าชุดนี้มันอาจจะยากไปนะครับ น้องๆ หลายคนมีปัญหาเรือ่งความรัก
ยังไงไว้รอบหน้านายเอ็มจัดเต็ม และ นายโอมจัดหนักแน่นอนเลยคร้าบ

บุญกึ่ม
17-02-2012, 12:25
หวานๆแหวว นี่ยากไปสำหรับคนนิยมเสื่อมจริงครับ
ขอแก้ตัวใหม่รอบหน้าเหมือนกันครับ

eiei
01-04-2012, 15:51
หุหุ อะไรเนี้ยๆๆๆ 5555+

Buf-The-Great
25-12-2012, 15:44
มีได้ตกลงวางโครงเรื่องหลักๆไว้รึเปล่า
รึจัดไครจัดมันเลย

Gobbs
19-02-2013, 08:21
มันจิง