View Full Version : ทําหนังสือเดินทางที่ไหนตอบมาด่วน ผมจะไปหาสาวจีนไต้หวันนางนี้ครับ


KunMama
18-02-2012, 17:53
ตอบมาเลยครับทําหนังสือเดินทางที่ไหนผมอยากจะไปรีบรีบทำ ผมจะได้ออกเดินทางสู่ประเทศจีนไปหาเธอในเร็ววัน สาวจีนใต้หวันนางนี้ดูยังไงก็อวบอิ่มโดยเฉพาะสัดส่วนของเธอ และที่สำคัญคือความใจกล้าของเธอนั้นแหละครับ บอกผมทีทําหนังสือเดินทาง (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.html)ที่ไหนวันนี้จะได้ไปทำให้เสร็จเสร็จ อยากไปสัมผัสชาวจีนซักครั้งครับ

http://board.roigoo.com/attachments/1633d1329372699-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.html)
หนังสือเดินทางที่ไหนบอกผมมาด่วน