View Full Version : ลองวาดดู


sarin
18-02-2012, 19:05
เพิ่งลงบอร์ดนี้ครั้งเเรก
เป็นตัวละครในการ์ตูนเรื่องยาวผมเอง ผจญภัยในโลกจินตนาการ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B9+18-2-12-picture3378-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B91.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B9+18-2-12-picture3378-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B91.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B9+18-2-12-picture3379-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B92.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B9+18-2-12-picture3379-%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B92.html)


:undecided: :undecided:

http://image.free.in.th/z/iv/0sarin.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

darkcold
19-02-2012, 19:37
เส้นสวยนะครับ แต่ลองฝึกวาดตาให้เท่ากันดู ดูแบบนี้เหมือนตา2ข้างมันเขไป

M150
19-02-2012, 21:15
เหมือนจะเคยวาดเรือ่งยาวมาลงแล้วไม่ใช่เหรอครับ จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้ว
คราวก่อนวาดไว้ซะยาวเลยนี่ครับ ยังไงเอามาลงอีกเรื่อยๆ นะครับ ไม่ว่า
จะเป็นการ์ตูน หรือ รูปการ์ตูน พี่น้องในเว็บหรอยกูรอดูอยู่ทุกแนวคร้าบบบ