View Full Version : ใครจะว่าอะไรถ้าผมจะลงรูป+ประวัติสมายด์ โสรญา ฐิตะวชิระ จาก The Star 8 (อีกรอบ)


ohmohm
23-02-2012, 14:33
จอลงอีกทีของอีกทีแล้วกันครับกับรูปแล้วก็ประวัติสมายด์ โสรญา ฐิตะวชิระ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html) จาก The Star 8 โพสไปโพสมาผมโพสรูป+ประวัติของน้องสมายด์ โสรญาเค้าเป็นกระทู้ที่ 3 แล้วหรอเนี้ย พอดีไปเจอรูปมาน่ะครับก็เลยช่วยดันน้องๆเค้ากันหน่อย เสาร์นี่้ก็ดูน้องสมายด์ โสรญาใน the star 8 ได้นะครับ มาลุ้นกันว่าเธอว์จะได้ไปถึงรอบไหนแต่มีคนเชียร์น้องสมายด์ โสรญาเยอะแน่นอนไม่ต้องกลัว


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1756&stc=1&d=1329982294 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html)
รูป+ประวัติสมายด์ โสรญา ฐิตะวชิระ
จาก The Star 8


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1757&stc=1&d=1329982294 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html)

ชื่อเล่น สมายด์
ชื่อจริงชื่อ โสรญา ฐิตะวชิระ
เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539
เรียนอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1758&stc=1&d=1329982294


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1759&stc=1&d=1329982294


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1761&stc=1&d=1329982294

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1762&stc=1&d=1329982294

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1763&stc=1&d=1329982294 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html)

ohmohm
23-02-2012, 14:34
ตกไปรูปหนึ่งครับ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1764&stc=1&d=1329982445 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3.html)

chaskinny
23-02-2012, 14:54
น่ารักแสสสสสสสสสสสสสสสส