View Full Version : นิทานพื้นบ้านภาคใต้ หมู่บ้านโคกพระเรื่องจริงกับความลำบากในสมัยก่อน


ChangNoi and Light
23-02-2012, 14:46
นิทานพื้นบ้านภาคใต้สะท้านสังคมในยุคสมัยนั้นนั้นให้เราได้เห็นชัดเจนเลยนะครับ โดยนิทานพื้นบ้านภาคใต้เนื่องได้สะท้านถึงเรื่องพระซึ่งสมัยก่อนพระไม่ได้เยอะมากเหมือนกับสมัยนี้ แหละในนิทานพื้นบ้านภาคใต้จะสะท้อนอีกว่าพระจำนวนหนึ่งหรือจำนวนมากนั้นแหละนิยมออกเดินธุดงด์มากกกว่าการอยู่จำวัดครับ ทั้งนี้เพื่อศึกษาธรรมะและออกเผยแพร่ศาสนาให้กับชาวบ้านในตำบลห่างไกล


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1765&stc=1&d=1329983121 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89.html)เรื่อง หมู่บ้านโคกพระ (ปัจจุบันอยู่ที่หมู่ 1 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา)
ในอดีตมีหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีพระอยู่เลย แต่ภายหลังได้มีพระธุดงมาปักกรดที่ใกล้ ๆ หมู๋บ้านชาวบ้านเห็นจึงได้นิมนต์พระรูปนั้นไปประจำที่หมู่บ้านแต่หมู่บ้านนี้ไม่มีวัดชาวบ้านจึงช่วยกันปลูกกระท่อมให้พระได้อาศัย แต่เมื่อถึงหน้าฝน น้ำก็ท่วมถึงที่พระอาศัย ทำให้พระเดือดร้อน ชาวบ้านจึงย้ายไปที่ใหม่ให้กับพระพอดีหน้าหมู่บ้านมีที่ดินสูงน้ำท่วมไม่ถึงคเหมาะแกการปลุกที่พักให้กับพระ ชาวบ้านจึงปลุกที่พักให้อยู่บนดอนสูง และเรียกชื่อนั้นว่า ?โคกพระ? ต่อมากะมีคนนำชื่อที่พักอาศัยมาตั้งเป็นหมู่บ้านโดยให้ชื่อว่า ?หมู่บ้านโคกพระ? และชาวบ้านรุ่นต่อ ๆ ไปกะเรียกกันติดปากว่า ?หมู่บ้านโคกพระ?จนถึงสมัยนี้ ส่วนวัดที่พระอาศัยนั้นปัจจุบันเหลือแต่ความทรงจำและคำบอกเล่าของคนแกที่เล่าให้หลาน ๆ ฟังสืบทอดต่อ