View Full Version : หรอย ในภาษาใต้แปลว่าอะไร คลิกทางนี้เลยครับ


ohmohm
24-02-2012, 14:14
หรอย แปลว่าในภาษาใต้ คำนี้หลายคนเคยถามผมมาแล้วหลายครั้งแต่ผมขอตั้งกระทู้ให้เป็นกิจลักษณะเลยแล้วกันครับว่าคำว่าหรอย แปลว่าอะไรกันแน่(ในภาษาใต้นะภาษาอื่นผมไม่รู้) เพราะเราคือเว็บหรอยกูผมเลยขอเป็นตัวแทนของชาวใต้มาตอบให้เลยแล้วกันว่า

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1052-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1052-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1790&stc=1&d=1330067550 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)

หรอย แปลว่าอะไร


หรอย แปลว่า (ในภาษาใต้)
1.สนุก
2.มันส์
3.อร่อย
4.เป็นคำที่สื่อความหมายในแง่ความสุข
สามารถใช้ได้ในทางของอาหารแล้วก็ความสนุกสนานของกิจกรรมอะไรก็ได้ ยกตัวอย่างการใช้งานนิดหนึ่งครับ เช่น หรอยกู แปลว่า สนุกอยู่คนเดียวไม่สนใจคนอื่น หรอยแรง แปลว่า สนุกมากสนุกสุดสุด หรอยจังฮู้ แปลว่า อันนี้เป็นไปในแนวทางของอาหารครับหรอยจังฮู้นี้ ถ้าใช้ไม่เกี่ยวกับอาการแปลว่าใช้ผิดครับคำนี้

ขอจบแค่นี้ดีกว่าครับผมไม่ใช่โปรเฟสชั่นน้อลด้านภาษาใต้ซะด้วย ลาหล่ะครับ

คำที่หลายคนสงสัยแปลว่าอะไรกัน
dealfish แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นเพียงเว็บไซต์เว็บหนึ่ง (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/3589-dealfish-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87.html)
จากคำว่า "ฟิน" สู่คำว่า "เซราะกราว" มันแปลว่าอะไรกัน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/3176-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)
featuring(ฟีทเจอริ่ง) แปลว่าอะไร ภาษาทางการกับภาษาวัยรุ่นเข้าใจต่างกัน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/3317-featuring-%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)
ซึนเดเระหรือคำว่าซึน แปลว่าอะไรค่ะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2972-%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html)
fap แปลว่าอย่างนี้จริงจริงหรือค่ะ อยากถามผู้รู้เรื่องนี้ค่ะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2573-fap-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html)
หลังจากนู๋เรย์ถามว่า ฟิน กับ Fap แปลว่าอะไร ผมก็สงสัยในคำว่า wtf แปลว่าอะไรมาดู (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2643-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-fap-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-wtf-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9.html)
by the way และ on the way แปลว่าอะไรใช้งานต่างกันอย่างไร (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2574-way-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-way-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)
หรอย ในภาษาใต้แปลว่าอะไร คลิกทางนี้เลยครับ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2508-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifUpdate คำที่หลายคนสงสัย (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)

chaskinny
25-02-2012, 01:27
มีที่มามีที่ไป โครตคลาสสิคเลยอะครับ

สตอดอง
27-02-2012, 22:44
อ๋อ แปลว่างี้นี่เอง สงสัยมานานละ ขอบคุณครับ

M150
27-02-2012, 22:49
อ๋อ แปลว่างี้นี่เอง สงสัยมานานละ ขอบคุณครับ
อย่ามาเสื่อมครับคุณสตอดอง ยาหนัดแปลว่าอะไรครับ ตอบมาครับ อย่าทองแดงนะครับ

สตอดอง
27-02-2012, 22:58
อย่ามาเสื่อมครับคุณสตอดอง ยาหนัดแปลว่าอะไรครับ ตอบมาครับ อย่าทองแดงนะครับ

ยาหนัดแปลว่ายาที่ใช้รักษาโรคกำหนัดครับ 55

ohmohm
28-02-2012, 00:24
ยาหนัดแปลว่ายาที่ใช้รักษาโรคกำหนัดครับ 55

อยากให้นายสตอดองกลับมาสอนภาษาใต้ในเว็บหรอยกูอีกครั้งหนึ่งครับ :jing: