View Full Version : รักฉันเรียกว่าเธอ


ohmohm
18-08-2011, 00:26
http://www.roigoo.com/images/title_images/story69_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD.html)


การ์ตูนตอนที่ 60 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ กุมภาพันธ์ 2551

ตอนมัธยมใครเคยมีเพื่อนหญิงที่เมื่อเห็นหน้าแล้วให้ต้องชวนสงสัยบ้าง
เห็นหน้าแล้วเหมือนต้องถอดรหัสลับก่อนชั้นหนึ่ง ก่อนที่สมองจะให้
คำตอบได้ ว่า บุคคลที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง หรือ
เป็นตัวอะไรว่ะ ผมว่า คุณต้องมีเพื่อนแบบนี้สักคนบ้างละว่ะhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story69_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD.html)
อ้างอิง : รักฉันเรียกว่าเธอ : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-69.html)