View Full Version : ประวัติวอลเลย์บอลในประเทศไทย คนไทยคนแรกที่เริ่มตบลูกวอลเลย์


ohmohm
28-02-2012, 15:22
ประวัติวอลเลย์บอลในประเทศไทย ผมก็ไม่สามารถรู้แน่ชัดได้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพราะเกิดไม่ทันครับทำให้ไม่รู้ประวัติวอลเลย์บอลแต่จากการสอบถามคุณแม่ของผมแล้วทำให้รู้ว่าประวัติวอลเลย์บอลนั้นมีมายาวนานมาก โดยสมัยก่อนคนชอบเล่นวอลเลย์บอลมากกว่าเล่นบอลซะอีก ซึ่งดูแล้วน่าจะสนุกสนานกันมากจริงๆเห็นบอกว่ามีคนระดับจังหวัดคนดูเยอะเยาะมากกว่าสมัยนี้ที่แทบไม่มีคนดูเลย

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1826&stc=1&d=1330417316วอลเลย์บอล : ประวัติวอลเลย์บอลในประเทศไทย
วอลเลย์บอลได้แพร่หลายเข้ามาในไทย ตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด เพียงแต่ทราบกันว่าในระยะแรกๆ เป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวญวนมาก จนกระทั่งมีการแข่งขันระหว่างคณะ ชุมชน สโมสร และสมาคมขึ้น บางครั้งติดต่อแข่งขันกันไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีการแข่งขันชิงถ้วยทองคำทางภาคใต้

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=1827&stc=1&d=1330417316


ปี พ.ศ. 2477 กรมพลศึกษาได้จัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอลขึ้น โดยอาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ เป็นผู้แปล และท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเล่น ตลอดจนกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล แก่บรรดาครูพลศึกษาทั่วประเทศในโอกาสที่กระทรวงศึกษาได้เปิดอบรมขึ้น

ในปีนี้เองกรมพลศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปีขึ้น และบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าไว้ในรายการแข่งขันเป็นครั้งแรก พร้อมทั้งในหลักสูตรของโรงเรียนพลศึกษากลางได้กำหนดวิชาบังคับให้นักเรียนหญิงเรียนวิชาวอลเลย์บอลและเนตบอล สมัยนั้นมี น.อ.หลวงสุภชลาศัย ร.น. ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 ได้มีการจัดตั้ง ?สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย? (Amature Volleyball Association of Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลให้เจริญรุดหน้า และดำเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระบบ 6 คน มีหน่วยราชการอื่นๆ จัดการแข่งขันประจำปี เช่น กรมพลศึกษา กรมการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย เทศบาลนครกรุงเทพฯ สภากีฬาทหาร ตลอดจนการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงประจำปีทุกปี

ความมุ่งหมายของกีฬาวอลเลย์บอล

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล
2. เพื่อให้มีความสามารถในการเล่นทักษะเบื้องต้นต่างๆ ของกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้มีควมสามารถในการเล่นทีมได้อย่างถูกต้องและฉลาด
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกติกาเกี่ยวกับการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
5. เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์
6. เพื่อส่งเสริมให้มีนิสัยรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
7. ส่งเสริมให้เป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา
8. เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนาน และเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
9. เพื่อปลูกฝังนิสัยให้รู้จักกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล

KunMama
29-02-2012, 10:32
เพิ่มรูปประกอบประวัติวอลเลย์บอลให้ครับhttp://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-08-47_0.692073.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-08-47_0.692808.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-08-47_0.693485.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-08-47_0.694216.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-08-47_0.694816.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-10-32_0.095074.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-10-32_0.096075.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-10-32_0.097135.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-10-32_0.098204.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-10-32_0.098918.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-11-22_0.038366.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-11-22_0.03914.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-11-22_0.039884.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-11-22_0.040808.jpg
http://upload.armuay.com/img/2011-11-13/23-11-22_0.042512.jpg