View Full Version : นิตยสารผู้ชายดีดีแบบนี้ก็มี THE BOY MODELS MAXI (18+วาดรูปการ์ตูนผู้หญิง)


KunMama
29-02-2012, 00:03
เป็นนิตยสารอีกเล่มครับที่ผมพึ่งรู้จักกับนิตยสารTHE BOY MODELS MAXI (http://board.roigoo.com/tags/the-boy-models-maxi.html) มันเป็นนิตยสารผู้ชายดีดีซึ่งดีมากมากอีกเล่มหนึ่งเลย แต่นิตยสารTHE BOY MODELS MAXIเล่มนี้ขอแนะนำไว้ก่อนว่ามัน 18+ นะครับ เด็กๆไม่สมควรดู แต่เว็บวาดการ์ตูนแบบนี้น่าจะดูนิตยสารแบบนี้ได้ครับเพราะได้เรียบรู้สัดส่วนของผู้หญิงจะได้วาดกับเป็นบ้าง ใครอยากฝึกวาดผู้หญิงให้สวยลองเข้ามาดูครับ

http://board.roigoo.com/attachments/1849d1330448249-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-lisa%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81.html)