View Full Version : แพม-ปานพิมพ์ เตชะธนชัยพัฒน์ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทำให้เธอเป็นแบบนี้


KunMama
06-03-2012, 09:24
แพม-ปานพิมพ์ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C.html) เตชะธนชัยพัฒน์ เธอคนนี้เหมือนกับจะดังแต่ก็ไม่ดัง เธอบอกว่าการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทำให้เธอเป็นแบบนี้ ดูสัดส่วนส่วนสัดของเธอแล้วน่าเชื่อจริงๆว่าเธอการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพบ่อยมาก กล้ามเนื้อของเธอช่างสวยงาม หวังว่าแพม-ปานพิมพ์ เตชะธนชัยพัฒน์จะโด่งดังมากกว่านี้ในเร็ววันนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้อยู่สู่น้องแพมhttp://board.roigoo.com/attachments/1990d1331001552-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1.html)
แพม-ปานพิมพ์ เตชะธนชัยพัฒน์ เธอบอกว่า
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพทำให้เธอเป็นแบบนี้ลองชม