View Full Version : ดูการ์ตูนโดเรมอน


ohmohm
18-08-2011, 02:46
สำหรับคนที่ชอบดูการ์ตูนโดราเอม่อน Doraemon วันนี้เรามีการ์ตูนโดราเอมอนมาให้ชม
การ์ตูน DORAEMON นั้น เป็น COMIC ยอดนิยมตลอดกาลของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน่ารัก
และให้คติสอนใจจนมีหนังสือวิถีของโนบิตะออกมา วันนี้อยากให้ดูการ์ตูนโดเรมอน ในตอน
โดราเอมอน The Movie 2010 ศึกนางเงือกแห่งท้องทะเล เพื่อความหรอยกัน แม้ว่า
นักวาดการ์ตูนที่เคารพจะลาจากโลกนี้ไปแล้ว


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99+7-2-10-picture3794-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99+7-2-10-picture3794-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%991.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99+7-2-10-picture3795-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99+7-2-10-picture3795-%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%992.html)

faFB-XGTFMw

หัวข้อจากบอร์ดหรอยกูเก่า
ดูการ์ตูนโดเรมอน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=4519.0)