View Full Version : เว็บการ์ตูนหรอยกู ต้องการผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นผู้สนับสนุนหลักคร๊าบ


ohmohm
07-03-2012, 00:52
ประกาศกันเลย ณ ตอนนี้ครับว่าเว็บการ์ตูนหรอยกูของเราต้องการผู้ใหญ่ใจดีมาเป็น
ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครับ กับเว็บการ์ตูนหรอยกูเว็บการ์ตูนฮาที่สุดใน
ประเทศไทยเป็นไงหล่อไหมล่ะครับ โดยตำแหน่งนี้จะแสดงให้เห็นทุกหน้าครับ
ไม่ว่าจะอยู่หน้าไหนก็แสดงหมดนั้นแหละ ขนาด728x90pxครับผม ราคาการ
สนับสนุนหรอยกูตำแหน่งนี้เพียง 2000บาท/เดือนเท่านั้นเอง เมื่อเทียบกับ
จำนวนคนเข้า 10,000 คนต่อวันแล้วคุ้มมากมากครับ สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/2011d1331055277-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.jpg
หรือที่ ติดต่อทีมงาน (http://board.roigoo.com/sendmessage.php)http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2013&stc=1&d=1331056203
โฆษณาตำแหน่งนี้นี้มีอะไรดี
"โฆษณานี้แสดงทุกหน้าในเว็บหรอยกู"ภาพตัวอย่างขนาดของโฆษณา
http://board.roigoo.com/board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2012&stc=1&d=1331056105
[728x90px]สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ
[ UIP ประมาณ 10,000 คนต่อวัน ]
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/2010d1331054404-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.jpg
สถิติจากเว็บไซต์ truehits.nethttp://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/943d1325298339-%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%86%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B8%C2%93%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%C2%80%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B8%C2%94%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%95%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%A1-stat_roigoo_google.jpg
สถิติจากเว็บไซต์ google.com
โฆษณาแบบแสดงทุกหน้า(จริงๆนะ)
"หน้าแรกของเว็บการ์ตูนหรอยกู"http://www.vtgent.com/images/like_icon.png ก็แสดง!!!http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/2014d1331058830-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B91.jpg?stc=1
"หน้ารวมบอร์ดของเว็บการ์ตูนหรอยกู"http://www.vtgent.com/images/like_icon.pngก็แสดง!!!
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/2015d1331058830-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B92.jpg?stc=1"ในบอร์ดย่อยของเว็บการ์ตูนหรอยกู"http://www.vtgent.com/images/like_icon.pngก็แสดง!!!
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/2017d1331058830-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B96.jpg?stc=1"ในกระทู้ของเว็บการ์ตูนหรอยกู"http://www.vtgent.com/images/like_icon.pngก็แสดง!!!
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/2016d1331058830-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B93.jpg?stc=1"บล๊อกของเว็บการ์ตูนหรอยกู"http://www.vtgent.com/images/like_icon.pngก็แสดง!!!
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-new-members/2018d1331058830-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B95.jpg?stc=1

chaskinny
07-03-2012, 01:28
คาดว่าหลังจากที่ผู้ใหญ๋ใจดีที่มาโฆษณาเว็บหรอยกูนั้น จะมียอดการจำหน่ายสินค้าหรือรู้จักแบรนด์ของพวกท่านมากขึ้นแน่นอนที่สวด!

ohmohm
07-03-2012, 01:42
คาดว่าหลังจากที่ผู้ใหญ๋ใจดีที่มาโฆษณาเว็บหรอยกูนั้น จะมียอดการจำหน่ายสินค้าหรือรู้จักแบรนด์ของพวกท่านมากขึ้นแน่นอนที่สวด!

ถือว่าเป็นกำลังใจจากน้องเช็ดขี้ครับ ตอนนี้มีตังซัก 100 ไหมครับยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยตังหมดพอครับ

chaskinny
07-03-2012, 01:52
เงินเดือนพี่เป็นหมื่น อย่ามาโม้

บุญกึ่ม
07-03-2012, 01:53
งดข้าวเย็นดีแล้วครับ หล่อๆ

ohmohm
07-03-2012, 02:09
งดข้าวเย็นดีแล้วครับ หล่อๆ


ใครชมว่าหล่อผมให้ Thanks หมดครับ น้องเช็ดขี้คุณบุญกึ่มนี่ไม่หลับไม่นอนกันนะครับ

บุญกึ่ม
07-03-2012, 02:10
รอน่อลครับ