View Full Version : นิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารัก เรื่อง หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน


ohmohm
08-03-2012, 16:27
ใครยังไม่ได้อ่านนิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมตอนที่แล้วสามารถย้อนกลับไปอ่านได้นะครับ (คลิกที่นี่) คราวนี้นิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมเป็นเรื่องราวของหมาตัวหนึ่งที่ถูกเจ้าของให้เฝ้าบ้านตัวคนเดียว และแล้วเรื่องราวในนิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อมีขโมยเข้ามา น้องๆม.1ที่แต่งและวาดการ์ตูนนิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมวาดได้น่ารักสมวัยมากครับ หน้าตาหมาเป็นหมากว่าผมวาดเยอะเลย55555555 ลองสนับสนุนงานนิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมของน้องม.1 กันดูครับฮามาก


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+8-3-12-picture2260-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+8-3-12-picture2260-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%991.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+8-3-12-picture2261-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A21.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+8-3-12-picture2261-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A21.html)
นิทานก่อนนอนนินทานคุณธรรม เรื่อง หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2045&stc=1&d=1331198800


5 นิทานคุณธรรม-ก่อนนอน จากน้องๆที่ดีที่สุด
นิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรม เรื่อง หมาผู้ซื่อสัตย์ (จากน้องม.1) (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2743-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1-1-a.html)
แต่งแบบไม่ต้องสมเหตุสมผลกับนิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรม แต่งโดย น้องม.1 พร้อมการ์ตูน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2691-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1-1-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
นิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมพร้อมการ์ตูนน่ารัก เรื่อง หัวขโมยกับสุนัขเฝ้าบ้าน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2673-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%9D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)
นิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรมแต่งเองงานนี้ ผมให้ 10/10 งานน้องม.1 เยี่ยมมาก (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2686-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-10-10-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1-1-%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81.html)
นิทานก่อนนอนนิทานคุณธรรม เรื่องสุดท้ายของกลุ่มน้อง ม.1 (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2941-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1-1-a.html)
++อัพเดทนิทานคุณธรรมได้ที่นี่++ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html)

KunMama
08-03-2012, 16:34
น้องผมมันก็อยู่ ม.1 นึกภาพนิสัยเด็กม.1ออกเลย