View Full Version : ศิลปะแขนงต่างๆ มีอยู่แขงหนึ่งที่อยากให้รู้จักคือ ศิลปะเพื่อการสื่อสาร


KunMama
12-03-2012, 21:56
ศิลปะแขนงต่างๆ มีหลายแขนงครับวันนี้เราจะมาดูศิลปะแขนงที่ผู้ชายชื่นชอบนั้นก็คือ
ศิลปะเพื่อการสื่อสาร (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html) ในภาพนี้ต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราแน่นอน
ศิลปะเพื่อการสื่อสารรูปนี้ต้องการนำเสนอความเซ็กซี่กับเราครับ ศิลปะแขนงต่างๆ
ยังมีอีกเยอะเยาะมากมาครับนอกจากศิลปะเพื่อการสื่อสาร ถ้ามองการถ่ายรูปเป็นงาน
ศิลปะก็ดีครับแต่ผมมอง 2 แบบแล้วแต่ว่าเป็นเวลาไหน555http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2186&stc=1&d=1331564112 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html)
ศิลปะแขนงต่างๆ มีอยู่แขงหนึ่งที่อยากให้รู้จักคือ
ศิลปะเพื่อการสื่อสาร
http://picpost.mthai.com/pic/23088/357726.jpg (http://picpost.mthai.com/pic/23088/357726.jpg)