View Full Version : ฝึกวาดค่ะ TwT


ลัล มิลจ
13-03-2012, 20:10
รูปนี้เพิ่งฝึกวาดค่ะ ให้พี่ๆหรอยกูช่วยเม้นหน่อยค่ะ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2+11-3-13-picture2753-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2+11-3-13-picture2753-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html)

http://Ray001.jpg

chAmp
13-03-2012, 20:13
รูปไม่ขึ้นอะครับ *.*

M150
13-03-2012, 22:17
รอภาพขึ้นอย่างใจจดใจจ่อ อยากจะเม้นต์คนแรกเหลือเกิน แต่ไม่มีรูปให้เม้นต์

ลุงปลวก
14-03-2012, 19:59
โอ้...วาดไอคอนรูปเปิดไม่ได้เหมือนมาก หรือเรื่องจริง.