View Full Version : (กระทู้โหวต)Event แข่งขันวาดรูปการ์ตูนโป๊ เชิญเพื่อนๆทุกคนโหวตจ๊ะ


ohmohm
14-03-2012, 20:14
อีเว้น "แข่งขันวาดรูปการ์ตูนโป๊ ไม่ให้หรอยกูแบน" ในที่สุดก็จบลงเสียทีนะครับ คราวนี้ก็มาถึงเพลาที่เราต้องโหวตกันแล้วครับ ว่าการ์ตูนโป๊ของใครเป็นสุดยอดการ์ตูนโป๊ที่เราไม่สามารถแบนได้
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 คนครับ นั้นก็คือ
- OhmOhm
- JigSaw
- chaskinny(น้องเช็ดขี้)
- บุญกึ่ม
- Evamon
ชอบใครก็โหวตกันได้เลยครับ สำหรับของรางวัลนั้นเราขออุบเอาไว้ก่อนแต่มีแน่นอนกับอีเว้นแข่งขันวาดรูปการ์ตูนโป๊นี้ครับผม ปิดโหวตวันที่ 21 มีนาคม 2555 ครับผม
ชมกระทู้ที่เราทำการแข่งขันกันที่นี่ (http://board.roigoo.com/roigoo-event/2658-event-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1176-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1176-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html)


รูปการ์ตูนโป๊จาก OhmOhmคุยกับเจ้าของรูปนี้ (http://board.roigoo.com/members/ohmohm.html)
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/2203d1331608718-event-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A18-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%8B.jpg
รูปการ์ตูนโป๊จาก JigSawคุยกับเจ้าของรูปนี้ (http://board.roigoo.com/members/jigsaw.html)
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/2132d1331472561-event-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A18-.jpgรูปการ์ตูนโป๊จาก chaskinny(น้องเช็ดขี้)คุยกับเจ้าของรูปนี้ (http://board.roigoo.com/members/chaskinny.html)
http://farm8.staticflickr.com/7195/6981159997_2736ed7faf_b.jpg
รูปการ์ตูนโป๊จาก บุญกึ่มคุยกับเจ้าของรูปนี้ (http://board.roigoo.com/board.roigoo.com/members/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%A1.html)
http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/2239d1331704912-event-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2.jpg


รูปการ์ตูนโป๊จาก Evamon คุยกับเจ้าของรูปนี้
(http://board.roigoo.com/members/evamon.html)http://board.roigoo.com/attachments/roigoo-event/2244d1331734303-event-%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%8A-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1-evamon_sexypic.jpg

JigSaW
15-03-2012, 10:21
เข้ามาโหวตแล้วค่ะ

บุญกึ่ม
15-03-2012, 11:15
โป๊จนถึงข้างในของเช็ดขี้ครับ

chaskinny
15-03-2012, 14:36
โห่ะๆๆๆ โหวตแล้วครับ

Evamon
15-03-2012, 21:01
โหวตคร้าบบ

ChangNoi and Light
15-03-2012, 22:26
โหวตเรียบร้อยแล้วครับ

ohmohm
16-03-2012, 15:41
น้องเช็ดขี้คะแนนนำครับ ช่วยเข้ามาโหวตกันเยอะเยอะเด้อ

<table class="tborder" width="100%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="alt1" width="75%">Chaskinny รูปการโป๊เปลือยของหญิงสาว </td> <td class="alt2" nowrap="nowrap"> http://board.roigoo.com/images/polls/bar4-l.gifhttp://board.roigoo.com/images/polls/bar4.gifhttp://board.roigoo.com/images/polls/bar4-r.gifhttp://board.roigoo.com/clear.gif </td> <td class="alt1" title="Votes" width="12%" nowrap="nowrap" align="center">5</td> <td class="alt2" width="13%" nowrap="nowrap" align="right">
</td></tr></tbody></table>

ZeroGraph
16-03-2012, 23:30
chaskinny ลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ ดีแท้เหลาววววว

น้องเฟรนด์
18-03-2012, 23:14
อ่าว โหวดกันละหรอ ยังไม่ได้ส่งเลย

ohmohm
21-03-2012, 00:08
วันพุธนี้หมดเจตแล้วนะก๊าบเพื่อนๆ ใครยังไม่ได้โหวตโหวตตตตต