View Full Version : การ์ตูน ชีวิตในปักกิ่ง ตอน เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม


poohba
16-03-2012, 06:18
วันนี้ การ์ตูน ที่นำเสนอมีสาระอีกแว้ว อิอิ เหมาะกับคนต่างบ้านต่างเมือง ยิ่งไปใช้ชีวิตที่ปักกิ่งยิ่งต้องดู การย้ายมาใช้ชีวิตในเมืองนอกที่ไม่คุ้น มีอะไรที่ต้องเรียนรู้มากมาย อะไรที่ดีเราก็เรียนรู้ไว้ทำตาม ส่วนอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปเอาอย่างเลยดีกว่า ไม่จำเป็นต้องทำตามเขาเสมอไปหรอก ในตูนเรื่องขากถุยนี่ไม่สุภาพเลย แม้จะมีเรื่องที่เราไม่ชอบแต่ก็ยังมีเรื่องที่ดีๆ เยอะ เช่น การสนับสนุนการใช้จักรยาน มีการสร้างทางสำหรับจักรยาน จะได้ขับกันอย่างปลอดภัย ที่นี่ห้ามใช้มอเตอร์ไซค์ด้วย แต่จักรยานที่นี่มีแบบที่ใช้ไฟฟ้าด้วย ขับซิ่งได้แบบมอเตอร์ไซค์ แต่รักษาสิ่งแวดล้อมกว่าเยอะ นอกจากนี้ถ้าไฟหมดก็ปั่นด้วยขาธรรมดาต่อได้ แถมการปั่นก็เป็นการเติมไฟไปในตัวด้วย นอกจากนี้ถนนหนทางก็สะอาดมากด้วยเพราะไม่มีพวกหมาแมวจรจัดเพ่นพ่าน เห็นว่าเขาจัดการเก็บกวาดเรียบ ไม่ต้องกลัวเดินไปแล้วเหยียบขี้หมา

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/2296d1331853324-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%991.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/2297d1331853333-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%992.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/2298d1331853339-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%993.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/2299d1331853347-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%994.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/2300d1331853353-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%995.jpg