View Full Version : เรื่อยๆ =w=


Horizon
01-04-2012, 04:41
ไม่ได้เข้าเว็บหรอยนานอยู่เหมือนกัน ตอนแรกหลงไปบอร์ดเก่าแหนะ =w='
ก็มาแปะรูปมั้ง -v-
http://image.free.in.th/z/ib/mci51.png (http://pic.free.in.th/id/17894ab9388001ec748153fb44c47d2e)

http://image.free.in.th/z/ij/q7l15.png (http://pic.free.in.th/id/649d39d29fba0b9d407122aa83a68e8f)

http://image.free.in.th/z/il/yktf5.png (http://pic.free.in.th/id/60823ab0848617edd0b347600efb6fc3)
รูปนี้วาดhbdให้เพื่อน =w=
http://image.free.in.th/z/ij/hk6v2.png (http://pic.free.in.th/id/94f87bab682d641edc2cadfc212e4338)

http://image.free.in.th/z/ib/eamai.png (http://pic.free.in.th/id/8a5314185319b8147a9c5010d82a0655)

สองรูปท้ายพึ่งวาดตะกี้ฮ้าฟ =w=
http://image.free.in.th/z/is/ziwn8.png (http://pic.free.in.th/id/587a261daecf62b86c5caa1e0c12985a)

อวยมาโดโฮมุ 555
http://image.free.in.th/z/ii/eay18.png (http://pic.free.in.th/id/d85575bd7efabd11c2ba083c5df62c3c)

ลงเสร็จแล้ววว =w= // กลิ้งออกจากบอร์ด

Roku
01-04-2012, 16:12
รูปที่สอง รูปที่สอง รูปที่ส๊องงงงง !!! O[]O ( น่ารักมากค่ะ ไอล์ ! >O< )

darkcold
01-04-2012, 19:32
คนวาดกำลัง IN LOVE ป่าวเนี่ย ภาพถึงได้สดใสอย่างงี้ ^ ^

Blademaster
01-04-2012, 19:35
แอร๊ย หวานมากมายเลยฮะ