View Full Version : ทําพาสปอร์ตมีอะไรบ้างครับผมจะเตรียมตัวพาสาวไทย 2 คนนี้หนี


KunMama
04-04-2012, 10:10
ตอบผมด้วยครับว่าเอกสารทําพาสปอร์ตมีอะไรบ้างผมอยากมากอยากที่จะพาสาว 2 คนนี้
หนีไปต่างประเทศแล้วไปแต่งงานกับเธอ เห็นว่าสมัยนี้เอกสารทําพาสปอร์ตไม่ต้องเตรียม
อะไรไปมากมายเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ไหมครับ แค่บัตรประชาชนสำเนาทพเบียนบ้านแล้ว
ก็อะไรอีกซักอย่างนี่แหละ น้องน้องทั้งสองคนนี้เธอสวยมากถ้าเทียบกับสาวไทยทั่วไปโดย
เฉพาะคนที่ 2 ของกระทู้นี้


http://board.roigoo.com/attachments/girl-gallery/2605d1333509003-%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-2-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg
เอกสารทําพาสปอร์ตมีอะไรบ้างตอบที
http://image.ohozaa.com/i/663/R4QUj0.JPG
http://image.ohozaa.com/i/daf/nQW6UB.JPG
http://image.ohozaa.com/i/aeb/v5vqhm.JPG
http://image.ohozaa.com/i/c42/TzpQ9Z.JPG
http://image.ohozaa.com/i/a34/wny2Xe.JPG
http://image.ohozaa.com/i/cef/oEmXnt.JPG
http://image.ohozaa.com/i/d88/Zs8MQ.JPG
http://image.ohozaa.com/i/a43/wrfmv.JPG
http://image.ohozaa.com/i/5ff/Vt7jhM.JPG
http://image.ohozaa.com/i/697/RXMbU1.JPG
http://image.ohozaa.com/i/2b0/ekxr02.JPG
http://image.ohozaa.com/i/d07/qosZYp.JPG
http://image.ohozaa.com/i/e2f/947pnG.JPG
http://image.ohozaa.com/i/dfe/PuItcf.JPG
http://image.ohozaa.com/i/7b9/hGHaJ8.JPG
http://image.ohozaa.com/i/e88/qaMGWW.JPG
http://image.ohozaa.com/i/3b4/A2pOA.JPG
http://image.ohozaa.com/i/b5c/DpsLdi.JPG
http://image.ohozaa.com/i/e98/OWoFrn.JPG
http://image.ohozaa.com/i/b43/idp1l.JPG
http://image.ohozaa.com/i/71a/Gzen0C.JPG
http://image.ohozaa.com/i/af4/ry9rTs.JPG
http://image.ohozaa.com/i/ae6/3bdHoT.JPG
http://image.ohozaa.com/i/599/DbWRUl.JPG
http://image.ohozaa.com/i/7dd/SyQ8A.JPG
http://image.ohozaa.com/i/d9c/SCZGqa.JPG
http://image.ohozaa.com/i/7c4/4ET9SJ.JPG
http://image.ohozaa.com/i/6c1/qCRT0w.JPG
http://image.ohozaa.com/i/7ea/UYmjH.JPG
http://image.ohozaa.com/i/6ff/GvRV38.JPG
http://image.ohozaa.com/i/3bb/5j2u2Q.JPG
http://image.ohozaa.com/i/c53/jIzoYA.JPG
http://image.ohozaa.com/i/bd0/aSEtOs.JPG
http://image.ohozaa.com/i/bca/eGYobB.JPG
http://image.ohozaa.com/i/6fe/05H6HD.JPG
http://image.ohozaa.com/i/ccd/Be2CwV.JPG
Set น้องมัดหมี่

http://image.ohozaa.com/i/d29/5wB9Km.JPG
http://image.ohozaa.com/i/593/BPVzUK.JPG
http://image.ohozaa.com/i/b51/EYIA6s.JPG
http://image.ohozaa.com/i/cf2/NZ7JcF.JPG
http://image.ohozaa.com/i/5e4/r9SWJG.JPG
http://image.ohozaa.com/i/b32/czdqKo.JPG
http://image.ohozaa.com/i/6f6/wgNsVw.JPG
http://image.ohozaa.com/i/ef7/FVEf8N.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrd0XbVSvIPaDu)
http://image.ohozaa.com/i/29f/8P9hHf.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrgcLku4tF1BXW)
http://image.ohozaa.com/i/bb8/hJAyVu.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrjKy9jUHeE3Kg)
http://image.ohozaa.com/i/6e3/xVP1qy.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrnikY9I7lErkc)
http://image.ohozaa.com/i/e8c/BLIfFQ.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrqQ7MZsFjnvvG)
http://image.ohozaa.com/i/a24/MVI4S3.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrunUBPfyBJaJa)
http://image.ohozaa.com/i/5e8/gACmHD.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrxzIKnxqdOJeE)
http://image.ohozaa.com/i/588/pr8FXN.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrB7vzdnDNrb0Y)
http://image.ohozaa.com/i/a34/g4v3NR.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrEjjHLAY7C1QA)
http://image.ohozaa.com/i/3d4/huttGb.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrHR6wBmv1ZhyU)
http://image.ohozaa.com/i/723/9LmSBG.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrKkXiAs3NMV7W)
http://image.ohozaa.com/i/a1d/ZinuUo.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrNaMKR8CCp1M4)
http://image.ohozaa.com/i/c48/wDgDFr.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrQ0Cd7JhL81fa)
http://image.ohozaa.com/i/b97/7PEX9y.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrTcqlG0ouz7O0)
http://image.ohozaa.com/i/a2c/ROnoGz.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrWKdavMnwVQGI)
http://image.ohozaa.com/i/6fb/L73Ge.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgrZW1j3XAAtQ4w)
http://image.ohozaa.com/i/3af/aL8Tq.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgs37PrCeM0AbPq)
http://image.ohozaa.com/i/66a/KF37Y7.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgs6jDAaqvSMTzG)
http://image.ohozaa.com/i/39e/AMQWcM.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgs9vrIIIsbxHhe)
http://image.ohozaa.com/i/542/vtQ8P6.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgsclhaZiTggXa8)

เซ็ตรวม
http://image.ohozaa.com/i/2c2/TvJOib.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgunpb11G8RpU6A)
http://image.ohozaa.com/i/6fa/4HoB3N.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYgusIRfhoyJeDMA)
http://image.ohozaa.com/i/b64/yI2zcY.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYguwYBqGiZvXMGs)
http://image.ohozaa.com/i/c15/Ra9ezc.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYguAwofw7Hkhkzu)
http://image.ohozaa.com/i/7c8/y2zruB.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYguDIco4r4HFMYg)
http://image.ohozaa.com/i/404/zf5VRN.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYguGU0wCFxlPjIQ)
http://image.ohozaa.com/i/46e/glp9qt.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYguJnRiBHjImHyE)
http://image.ohozaa.com/i/6cd/fTmJ5g.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/vYguNDBu0DbzJv9K)