View Full Version : ภาพวาดยาม(ไม่)บ่าย //ลงครั้งแรกเน้อ^^


PERFUME
07-04-2012, 15:02
สวัสดีฮะ นี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลงละนะฮะ เฮ้อ... ภาพพวกนี้วาดนานแล้วละนะ แต่ก็ขอลงหน่อยละ...
ใช้กล่อยถ่าย อาจไม่ชัดละนะ - -''

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4012-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A21.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4012-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A21.html)

http://image.free.in.th/z/iv/538147_295713737164235_100001768327725_675054_141072107_n.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4013-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A22.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4013-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A22.html)

http://image.free.in.th/z/iu/539487_295713880497554_100001768327725_675056_670326061_n.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4014-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A23.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4014-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A23.html)

http://image.free.in.th/z/is/541541_295713793830896_100001768327725_675055_1878620830_n.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

ภาพนี้ชอบมากๆเลยฮะ^^


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4015-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A24.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2+7-4-12-picture4015-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A24.html)

http://image.free.in.th/z/ii/64078_280128922056050_100001768327725_642181_1153613533_n.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

KunMama
07-04-2012, 15:05
รูปน่ารักดีครับ เสียดายที่ไม่ได้สแกนมา

Baika_Man
07-04-2012, 15:09
ส...สาวแว่นโมเอ้ O///o
วาดสวยอ่ะ...(อิจฉา)

PERFUME
07-04-2012, 15:11
ก็นะฮะ เครื่องแสกนที่บ้านกากมาก... เลยคิดว่าถ่ายมาดีกว่า...

chAmp
07-04-2012, 16:15
เส้นสะอาดดีครับ

PERFUME
07-04-2012, 16:20
เบื้องหลังความสะอาดนั้น อย่าให้พูดถึงเถอะฮะ...// TwT ซึ่ง

ลุงปลวก
07-04-2012, 17:16
รูปที่ 2 คงเป็นห้องสูญากาศของนาซ่า

Roku
07-04-2012, 18:52
ยินดีต้อนรับค่ะ ^^

รูปน่ารักดีค่ะ ได้ข้ามขั้นไปอีกขั้น >< สู้ๆนะคะ นำภาพมาลงบ่อยๆเน้อ

ถ้าถ่ายเอาลองถ่ายในที่สว่างกว่านี้หรือลองปรับใน Photoshop หรือ Microsoft picture

เอาก็ได้น่อ อันนี้มือไปนิด รอดูผลงานครั้งหน้าจ้า ><

PERFUME
07-04-2012, 20:04
ฮะ^^

M150
07-04-2012, 20:12
เด๊่ยวครับน้อง เรามาคุยเรื่องสแกนกันก่อนดีกว่า ไม่ทราบว่าสแกนที่บ้านเป็นยี่ห้อไหน รุ่นไหนครับ ลองถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับ เพราะบางทีน้องอาจจะตั้งโหมดในการสแกนผิดก็เป็นได้ครับ สแกนส่วนใหญ่สแกนได้ชัดเจน ไม่ว่าจะภาพสีหรือขาวดำครับ ลองดูรายละเอียดตามที่บอกให้หน่อยนะ เดี่ยวพี่หาวิธีการสแกนแบบชัดๆ ให้

darkcold
07-04-2012, 20:23
สู้ครับเป็นกำลังใจให้ ห่ะๆๆ