View Full Version : วิธีการเอาตัวรอดในที่ทำงาน


ohmohm
18-08-2011, 22:58
http://www.roigoo.com/images/title_images/story78_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)การ์ตูนตอนที่ 68 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ กุมภาพันธ์ 2551

ไม่รู้ว่ามีสักกี่คนที่เข้าเวบนี้ ที่ทำ งานราชการ งานออฟฟิตสำนักงาน
ที่ต้องทำงานแบบต้องลงเวลาเข้าออก ตอกบัตร ต้องทำงานกอง
พะเนินเทินทึก ที่นายหรือหัวหน้าสั่งมา โดยมักมีคำทิ้งท้ายอยู่สาม
สี่คำว่า งานนี้ด่วน งานนี้ด่วนมาก งานนี้ด่วนโคตรๆ (ป.ล.เรื่องนี้วาด
ตอนที่เครียดจากการทำงานพอดิบพอดี)

http://www.roigoo.com/images/full_images/story78_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.html)
อ้างอิง : วิธีการเอาตัวรอดในที่ทำ งาน : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-78.html)