View Full Version : ครูอังคณา!!


RewindzeVII
10-04-2012, 21:01
เอาคอมิคเก่าของผมมาแปลงน่ะครับ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2+10-4-12-picture2287-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B21.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2+10-4-12-picture2287-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B21.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2+10-4-12-picture2288-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B22.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2+10-4-12-picture2288-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B22.html)
:undecided:

http://www.karabako.net/image/karabako_31754.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
น่ะไม่พลาด :D

ZAK STUDIO2
10-04-2012, 21:36
กระเเสกำลังเเรง ^^

M150
10-04-2012, 21:52
เอ้า น้อง RewindzeVII มาเปิดกระแส คุณครูอังคณา ที่ดังขนาดได้ออกทีวีกันแล้วครับตอนนี้ ใครยังไม่เคยดู ให้น้อง RewindzeVII ช่วยเฉลยหน่อยเร็ว ว่ามุขนี้มันมีที่มาแห่งความเสื่อมกาก อย่างไรกันบ้าง 555+

chaskinny
11-04-2012, 10:40
ชอบๆๆๆๆๆๆ 555+

ลุงปลวก
11-04-2012, 21:46
จะฟ้องครูอังคณา