View Full Version : Ojichan Watashi&Baby ท้องแทนกันไม่ได้ ตอน เค้าอยากกินนู้น นี่ นั่น


poohba
12-04-2012, 06:04
Ojichan Watashi&Baby (http://board.roigoo.com/tags/ojichanandwatashi.html) ท้องแทนกันไม่ได้ ตอน เค้าอยากกินนู้น นี่ นั่น ตูน ตอนนี้ ต้องขอชื่นชม โอจิจังน่ารักมากๆ เลยล่ะ ตอนเมียท้องอยากกินอะไร ก็หาซื้อให้หมด สู้ตาย โอจิจัง ไม่รู้ว่า พอคลอดเสร็จแล้ว โอจิจัง จะแสนดีแบบนี้ไหมหนอ คงต้องติดตามกันต่อไป


http://board.roigoo.com/attachments/2710d1370828878-ojichan-watashi-baby1.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/2711d1370828878-ojichan-watashi-baby2.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/2712d1370828878-ojichan-watashi-baby3.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/ojichanandwatashi.html)