View Full Version : มาหัดปลูกต้นไม้ดอกไม้กันดีกว่า


ohmohm
18-08-2011, 23:20
http://www.roigoo.com/images/title_images/story84_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.html)


การ์ตูนตอนที่ 73 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มีนาคม 2551

ใครเคยเดินผ่านร้านต้นไม้ดอกไม้แล้วรู้สึกบ้างว่า เฮ้ยต้นไม้ดอกไม้พวก
นี้มันขึ้นมาได้ยังไง มันกินอะไรเป็นอาหาร แล้วไหง๋เวลาย้ายจากต้นนู้น
ไปปักตรงนู้นตรงนี้มันไม่ตาย สำหรับผมแล้วการปลูกต้นไม้ให้โตได้สักต้น
นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตเลยน่ะครับ

http://www.roigoo.com/images/full_images/story84_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89.html)
อ้างอิง : มาหัดปลูกต้นไม้ดอกไม้กันดีกว่า : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-84.html)