View Full Version : โปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็ก สตรี และ คนชรา


ohmohm
18-08-2011, 23:59
http://www.roigoo.com/images/title_images/story91_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.html)

การ์ตูนตอนที่ 80 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มีนาคม 2551

เวลาเพื่อนๆขึ้นรถเมล์ คงจะเคยเห็นสติ๊กเกอร์ประเภทนี้ติดอยู่ทุกคัน
"โปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็ก สตรี และ คนชรา" แหมพอเห็นแล้วมันช่วย
กระตุ้นต่อมคนดีให้อยากจะลุกให้เหลือเกิน แถมสำหรับบางคนที่
ไม่ค่อยจะลุกให้นั่ง เราก็ชี้ไปที่ป้ายนี้แล้วก็บอกว่า อ่านป้ายด้วยค่ะ
555


http://www.roigoo.com/images/full_images/story91_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81.html)
อ้างอิงครับ : โปรดเอื้อเฟื้อแก่เด็ก สตรี และ คนชรา : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-91.html)