View Full Version : จรรยาบรรณของ เด็กแว้นสาวสก๊อย


ohmohm
19-08-2011, 00:03
http://www.roigoo.com/images/title_images/story92_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.html)

การ์ตูนตอนที่ 81 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มีนาคม 2551

ในชั่วโมงนี้ ใครไม่รู้จัก เด็กแว้น กับ สาวสก๊อย ขอบอกว่า เชยมาก
เพราะพวกเขามักรวมตัวกันอยู่ และ ไปที่ไหนด้วยกัน โดยเฉพาะบน
รถมอเตอร์ไซน์ เวลาอยู่บนท้องถนน คนนึงต้องบิด อีกคนต้องกอด
หลังแน่น เอาหัวซุก เรามาดูตัวอย่างหรือจรรยาบรรณที่ดี ของ เด็กแว้น
กับ สาวสก๊อย กันดีกว่า

http://www.roigoo.com/images/full_images/story92_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.html)
อ้างอิง : จรรยาบรรณของ เด็กแว้นสาวสก๊อย : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-92.html)