View Full Version : ถามน้องๆว่าคำนี้เป็นจริงหรือไม่ "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"


HulaHoopBoy
27-04-2012, 16:34
ตอนนี้ทำรายงานเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในเด็กมัธยมช่วงนี้น้องน้องว่างกันอยู่ช่วยตอบพี่มาสั้นสั้นหน่อยครับว่า รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนในหัวข้อนี้หรือไม่ "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" เค้าบอกว่าหลักสูตรตอนนี้พัฒนนาไปทางด้านนี้

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2869&stc=1&d=1335519202
คำถามน้องๆรู้สึกเหมือนในหัวข้อนี้หรือไม่(เฉพาะน้องๆมัธยมนะ)
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ความเห็นส่วนตัว
ไม่รู้สึกว่าเน้นความสำคัญของผู้เรียนแต่อย่างใด

ขอความกรุณาหน่อยครับกำลังทำรายงานส่งอาจารย์เรื่องนี้