View Full Version : พักวาดก่อนรูปการ์ตูน


PeaceterZero
03-05-2012, 15:45
พักวาดก่อนรูปการ์ตูน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4108-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%941.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4108-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%941.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4109-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%942.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4109-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%942.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4110-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%943.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4110-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%943.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4111-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%944.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+3-5-12-picture4111-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%944.html)

:undecided::undecided:

http://image.ohozaa.com/i/36b/GxihN4.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5.html)

http://image.ohozaa.com/i/2ac/C7GcyV.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5.html)
http://image.ohozaa.com/i/df1/quKjLw.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5.html)


http://image.ohozaa.com/i/55b/7HdZim.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B5.html)


ชื่อภาพ คาโบชะชัง(???????)
ใช้เวลา 6 วัน
โปรแกรมที่ใช้ IllustStudio,Adobe Photoshop,SAI
ภาพRGB 16 บิต
ภาพการ์ตูนผสมสถาปัต Perspective ระดับกลาง
//จะใช้ฮิรางะหรือคาตาะนะดีฟะ ฟักทองญี่ปุ่นก็มี

กำหนดสัดส่วน
ฝากรูป ฝากรูปฟรี โหลดเร็ว ไม่มีล่ม คิดจะฝากรูปคิดถึงโอ้โหซ่าส์ (http://image.ohozaa.com/view2/w3fx7i0ggt3ijIsw)

กำหนดตัวละคร
ฝากรูป ฝากรูปฟรี โหลดเร็ว ไม่มีล่ม คิดจะฝากรูปคิดถึงโอ้โหซ่าส์ (http://image.ohozaa.com/view2/w3fxLHA0AByoF6fe)

จัดวางสถานที่ ด้วย Perspective
ฝากรูป ฝากรูปฟรี โหลดเร็ว ไม่มีล่ม คิดจะฝากรูปคิดถึงโอ้โหซ่าส์ (http://image.ohozaa.com/view2/w3fxvKxjPvp0tWbS)

ตีเส้นให้เห็นชัด
ฝากรูป ฝากรูปฟรี โหลดเร็ว ไม่มีล่ม คิดจะฝากรูปคิดถึงโอ้โหซ่าส์ (http://image.ohozaa.com/view2/w3fxyAmM67SFaOkw)


ทำตัวจริง
ฝากรูป ฝากรูปฟรี โหลดเร็ว ไม่มีล่ม คิดจะฝากรูปคิดถึงโอ้โหซ่าส์ (http://image.ohozaa.com/view2/w3fxwOtmGgACXsLC)

ใช้ Perspective สร้างเอางบน PS ให้แม่นยำมากที่สุด
http://image.ohozaa.com/i/eee/THH8UM.jpg

กำหนดตัวละครให้ถูกสัดส่วนตามภาพแรก
http://image.ohozaa.com/i/d01/knP9UD.jpg

วาดมานาน ใกล้เรียนม.6ละ คงต้องเลิกซัก 1 ปีละมั้ง ที่ผ่านผมจะศึกษาให้มันขยับไปเรื่อยๆ อัดตาเหลือกบ้าง ภาพก็ยังไม่ดีอะ ผมคิดว่าอยู่ยังไงอย่างนั้นไม่ได้ ต้องพัฒนา รูปนี้ผมว่ายังไม่ได้เป้า ก็ต้องฝึกต่อไป ที่ผ่านมาก็ อ่านฮาวทู จิ้กฮาวทู ให้มิคุเต้นมาประยุกต์ สังเกตตึก สังเกตกล่องและแสง สังเกตทิศทางแสงต่างๆ สังเกตอนาโตมี่ สภาปัตรอบตัว โครงสร้าง ลองผิดลองถูก เหนื่อยฉิบแต่ก็ต้องทำไปต่อไป ลงโปรแกรมวาดรูปหลายๆตัว ประมาณ 10 กว่าโปรแกรม สัมผัสคีย ศึกษาให้มันรู้
ผมติดภาพตัวเองได้
1.วาดอนาโตมี่ยังไม่แม่น
2.สีแปลก
3.Perspective รั้วเบี้ยวเล็กน้อย(แต่อาจเป็นเหตุผลของรั้ว ในโลกจริง)
ในภาพนี้มีสิ่งที่ผิดจากความเป็นจริงนอกจากเรื่องวาดนะ เฮ้อ - -
1. ฟักทองจะต้องเยอะกว่านี้ มันคือพันธุ์ของมันเอง
2.ผลออก ต้นไม้จะต้องตายไปกว่าครุึ่ง
3.ฟักทองที่ใหญ่ที่สดในโลกใหญ่เท่าวัว 2 ตัว แน่นอนมันใหญ่กว่าในภาพแน่นอน
4.แมลงเต่าทองจะกินใบไม่อยุ่ใกล้กันในความเป็นจริง
5.รั้ว ไม่มีทางที่จะตรงสุดๆ ตามหลักสถาปัต เพราะ ในโลกจริงๆดินไม่เท่ากันและ โดนฝนมีผลต่อโครงสร้างไม้ ทำให้ไม้บีดงอได้
6.รถแทรกเตอร์ International B250 ปี1956 ต้องเก่ากว่าเดิม และมันจะออกจากรั้วไม่ได้ต้องออกอักฝั่ง

คุณกิน
03-05-2012, 21:11
พยามต่อไปครับ

pingguoabb
03-05-2012, 21:37
โอ้แม่จ้าววววววววว ฉากหลังภาพสุดท้ายนี่ พระเจ้าทอร์ ฟ้าผ่าเลยครับแทบช๊อคคค
งานพี่ท่าน ละเอียดละเมียดละไม ขั้นเทพจริงๆ ชมชอบชมชอบบบ เอาอีกครับ
สู้ๆ!

Goo-มัน-อึน
04-05-2012, 01:30
ชอบเครื่องบินลำนั้นเป็นที่สุด .. เหนื่อยก็พักครับ มีเวลาก็แวะมาเยี่ยมกัน

ลุงปลวก
04-05-2012, 10:21
ชอบรถถัง