View Full Version : featuring(ฟีทเจอริ่ง) แปลว่าอะไร ภาษาทางการกับภาษาวัยรุ่นเข้าใจต่างกัน


NuRay
06-05-2012, 15:50
มีคนหลายคนกระซิบถามว่า featuring แปลว่าอะไร อันที่จริงแล้วคำว่า featuring แปลว่าอะไรนั้นหลายคนคงจะรู้ดีอยู่แล้วเมื่อเปิดดิชชั่นนารี่ภาษาอังกฤษใช่ไหมค่ะ แต่เมื่อวัยรุ่นเอาคำว่า featuring มาเป็นศัพท์ใหม่ของตัวเอง อะไรอะไรมันก็ดูเปลี่ยนไปค่ะ คราวนี่เรามีดูความหมายของคำว่า featuring แบบธรรมดากันก่อนดีกว่าว่ามันแปลว่าอะไรกันhttp://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1095-featuring-%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1095-featuring-%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=2980&stc=1&d=1336294186 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)

featuring
(ในภาษาปกติ)
แปลว่า ร้องร่วมกันค่ะ(นักร้องรับเชิญ) ใช้ในวงการเพลง


featuring
(ในภาษาวัยรุ่นบ้านเรา)
แปลว่า ผู้ชายกับผู้หญิงชวนกันไป....ค่ะ (18+):ha:


คำที่หลายคนสงสัยแปลว่าอะไรกัน
dealfish แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นเพียงเว็บไซต์เว็บหนึ่ง (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/3589-dealfish-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87.html)
จากคำว่า "ฟิน" สู่คำว่า "เซราะกราว" มันแปลว่าอะไรกัน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/3176-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)
featuring(ฟีทเจอริ่ง) แปลว่าอะไร ภาษาทางการกับภาษาวัยรุ่นเข้าใจต่างกัน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/3317-featuring-%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)
ซึนเดเระหรือคำว่าซึน แปลว่าอะไรค่ะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2972-%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html)
fap แปลว่าอย่างนี้จริงจริงหรือค่ะ อยากถามผู้รู้เรื่องนี้ค่ะ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2573-fap-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0.html)
หลังจากนู๋เรย์ถามว่า ฟิน กับ Fap แปลว่าอะไร ผมก็สงสัยในคำว่า wtf แปลว่าอะไรมาดู (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2643-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-fap-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-wtf-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9.html)
by the way และ on the way แปลว่าอะไรใช้งานต่างกันอย่างไร (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2574-way-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-way-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)
หรอย ในภาษาใต้แปลว่าอะไร คลิกทางนี้เลยครับ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/2508-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifUpdate คำที่หลายคนสงสัย (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html)

M150
06-05-2012, 19:59
สรุปแล้วมันแปลว่าไป ... คือ จุดจุดจุด เหย๋อก๊าบ ฟีดเจอหริ่ง เนี่ย ล้อเล่นครับ จริงๆ แล้วมันแปลว่า "ร่วม" ใช่ไหมครับ ขึ้นอยู่กับว่าไปร่วมอะไร หรือใครร่วมอะไรกัน เช่น การฟีเจอริ่งเพลง ก็เหมือนว่า ร่วมร้องเพลงด้วยกัน Feat. ที่เรามักจะเห็นนักร้องทั้งไทยและเทศทำกันนั่นแหละครับ ส่วนใครมีความหมายของสำนักไหนลองมาแชร์แบ่งปันกันดูนะครับ คำแปลบางสำนักแปลว่า "ผู้ร่วมกิจกรรมรับเชิญ มักใช้กับการแสดงดนตรีหรือภาพยนต์ เช่น การแสดงดนตรีวงนี้มี "นักร้องรับเชิญ" ที่มีชื่อเสียง"

Goo-มัน-อึน
09-05-2012, 16:30
งั้น ต้องใช้คำนี้กับคน"แก่"เท่านั้นสิเนี่ย ถึงเป็นงานเป็นการ ... แต่ถ้าคนแก่หัวใจวัยรุ่นนี่ งานงอก เลยนะครับ