View Full Version : ลูกหนูเป็นคนดีและเรียนเก่ง


ohmohm
19-08-2011, 01:14
http://www.roigoo.com/images/title_images/story108_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.html)


การ์ตูนตอนที่ 97 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มีนาคม 2551

สำหรับอาชีพตำรวจ หน้าที่หลักคือ การบริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด ในทุกๆ วันก็จะได้เจอกับประชาชนมากหน้าหลายตา หมุ่นเปลี่ยนสับเวียน
กันมาแจ้งความ บางครั้งก็เจอประชาชนแปลกๆ มาแจ้งความให้ปวดเศียรเวียนกล้าว
อยู่เหมือนกัน เมื่อพวกเขาบอกว่า ลูกหนูเป็นคนดีและเรียนเก่ง


http://www.roigoo.com/images/full_images/story108_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.html)
อ้างอิง : ลูกหนูเป็นคนดีและเรียนเก่ง : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-108.html)

ohmohm
18-10-2013, 11:26
การ์ตูนตอนนี้มันสะท้อนอะไรในหัวนายเอ็มเหมือนกัน55555555