View Full Version : ภาพปรรยากาศ ราชประชา 0 - 0 สวาท แคท ณ มหิดล ศาลายา 19/5/2012


GODTUN
19-05-2012, 23:56
http://image.ohozaa.com/i/491/JayqCy.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luyuDElS0IiUF2)

http://image.ohozaa.com/i/345/V79bai.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luzyzHcH87nbm8)

http://image.ohozaa.com/i/47b/57eFwK.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luAYuqkVPENUKA)

http://image.ohozaa.com/i/5f0/1RWkyx.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luCKnPKTMfyPra)

http://image.ohozaa.com/i/514/oYRgSU.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luEwhfaKa1NeFi)

http://image.ohozaa.com/i/299/U6euby.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luGiaEAJeWwPgQ)

http://image.ohozaa.com/i/a1e/4FoIqX.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luIM1qzNrkm3kI)

http://image.ohozaa.com/i/5ae/LT1qC4.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luKbW9I2if7h7i)

http://image.ohozaa.com/i/2ab/gUC7nr.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luMFMVH6zjBKne)

http://image.ohozaa.com/i/20d/UAgs0r.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luP9DHG9I47xIc)

http://image.ohozaa.com/i/4f2/idGkOv.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luQVx7655gg7MA)

http://image.ohozaa.com/i/702/1ZVvBE.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luT3pcNDSwv1a8)

http://image.ohozaa.com/i/7f4/2LMzbD.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luVbhiv43kTYmk)

http://image.ohozaa.com/i/d04/yREmOy.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luWXaHUYid3SvK)

http://image.ohozaa.com/i/7f9/uz0Qhd.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5luZ52NCwphjz8I)

http://image.ohozaa.com/i/385/ZwZhBC.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvrrlmiUZc0wTe)

http://image.ohozaa.com/i/c4b/AQhxD1.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvsRg5rhaRiwy4)

http://image.ohozaa.com/i/2d4/MSxyRs.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvuD9uR8GXvBHa)

http://image.ohozaa.com/i/46c/mu5SWF.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvwp2Uh5zUX5EQ)

http://image.ohozaa.com/i/417/CHcLlZ.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvxOXDppcbCKHu)

http://image.ohozaa.com/i/44e/8YRmlP.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvySTGgaZjqePK)

http://image.ohozaa.com/i/479/dhI9Vn.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvzWPJ6RbvZAze)

http://image.ohozaa.com/i/a01/oJoRCj.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvBIJ8wJUCQAPm)

http://image.ohozaa.com/i/7a5/XPgt3.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvD8DRF6tJsOsw)

http://image.ohozaa.com/i/2eb/gur6Y3.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvEczUvQL5XoHu)

http://image.ohozaa.com/i/e8e/QlZRxm.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvFYtjVIlSPJ2E)

http://image.ohozaa.com/i/53a/beUrH5.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvHoo343HYO1yM)

http://image.ohozaa.com/i/5d5/G7p47Q.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvIsk5URafeTYs)

http://image.ohozaa.com/i/d89/kb4Lsq.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvKedvkHM5t2MM)

http://image.ohozaa.com/i/ed7/zw0bcR.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvURzXQ7aKsRry)

http://image.ohozaa.com/i/d72/M7nyyw.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvWDtng1pCCLAY)

http://image.ohozaa.com/i/e7f/UOv0Di.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lvYpmMG1k6G3le)

http://image.ohozaa.com/i/2d1/1nnLPh.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lw0TdyF5n7aN0Y)

http://image.ohozaa.com/i/de9/opT8pb.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lw315Emuuigjug)

http://image.ohozaa.com/i/443/p747mU.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lw58XK3YYkAeM8)

http://image.ohozaa.com/i/c77/QC9BVT.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lw6UR9tVpa2fzq)

http://image.ohozaa.com/i/c92/20X8Gw.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lw8kLSCcYQKimk)

http://image.ohozaa.com/i/722/H73y9n.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwa6Fi29giROLu)

http://image.ohozaa.com/i/e14/Fjjy3R.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwcAw41dxnmi1q)

http://image.ohozaa.com/i/a81/0F87Sa.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwemptracgO2oU)

http://image.ohozaa.com/i/2b4/NOvnlv.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwfMkczodCfz2M)

http://image.ohozaa.com/i/7d8/mrq5aR.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwhydBZji3JakU)

http://image.ohozaa.com/i/7ba/4SSqR.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwk24nYq3QaJ0Y)

http://image.ohozaa.com/i/5ed/UOitbW.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwl60qP9F0G6vm)

http://image.ohozaa.com/i/e28/vlowxW.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwGmJlQ2xuAYko)

http://image.ohozaa.com/i/266/HoHl2I.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwHME4YiUaF60g)

http://image.ohozaa.com/i/2c8/ZzuQQq.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwKguQXmJ7a65O)

http://image.ohozaa.com/i/7f3/I5IKqF.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwLGpA5JmUryV2)

http://image.ohozaa.com/i/2ba/9cRxiD.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwMKlCWsY4WWpq)

http://image.ohozaa.com/i/2f0/HeqHO.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwNOhFNfTwJ6sE)

http://image.ohozaa.com/i/e09/LDuJcM.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwPecoVzTeIZtC)

http://image.ohozaa.com/i/5e2/ZilHC0.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwRI3aUyljZAKA)

http://image.ohozaa.com/i/506/MhwmVl.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwTtWAktgo8HEA)

http://image.ohozaa.com/i/c31/Gpynhx.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwUTRjsMzU9nUY)

http://image.ohozaa.com/i/35d/mrCGrt.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwWjM2B9TTq3uM)

http://image.ohozaa.com/i/a00/FPaiDG.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwXnI5rTv3VqZa)

http://image.ohozaa.com/i/3bf/tpU285.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwYNCOAaoyEh1u)

http://image.ohozaa.com/i/3e2/0aT0rR.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lwZRyRqX1fLsis)

http://image.ohozaa.com/i/28d/IjE76n.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lx1htAzjqZ3bxu)

http://image.ohozaa.com/i/4fc/MJWWTn.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxgaAetDpO6Dug)

http://image.ohozaa.com/i/3af/kdrwYC.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxhewhkqIHd1vO)

http://image.ohozaa.com/i/343/MbfIFV.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxiEr0sIdHfP6E)

http://image.ohozaa.com/i/af6/k6Mdqn.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxk4lJB1esBwAM)

http://image.ohozaa.com/i/211/tb7FrS.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxlQf90Vy1qFWg)

http://image.ohozaa.com/i/4a2/PnV80r.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxng9S9kssFuBq)

http://image.ohozaa.com/i/c55/Sqng3A.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxp23hzdkWQZfG)

http://image.ohozaa.com/i/7ed/YROcZG.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxqrY0HtVGUQvK)

http://image.ohozaa.com/i/a9c/2s9e92.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxrRSJPSo0ac0w)

http://image.ohozaa.com/i/a86/iwqInU.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxtZKPxj5DdRza)

http://image.ohozaa.com/i/221/e9hZvE.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxvpFyFIe8spOw)

http://image.ohozaa.com/i/ec4/EaU0pF.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxwPAhNXsuxRzq)

http://image.ohozaa.com/i/203/MN5ekV.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxyfv0WiAwwqvm)

http://image.ohozaa.com/i/59b/deV0Xe.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxzFpK4FejNTkA)

http://image.ohozaa.com/i/4c6/sY7Qp5.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxBrj9uxO3kpcA)

http://image.ohozaa.com/i/caf/CynUWf.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxTScCeM5BVxra)

http://image.ohozaa.com/i/de6/FhNWMu.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxUW8F5uHPMJoI)

http://image.ohozaa.com/i/401/RFW4s0.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxWI24vnmfYusM)

http://image.ohozaa.com/i/c3c/fQ7A6Y.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxXLY7m6viuoMM)

http://image.ohozaa.com/i/a58/ws0yxl.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lxZbSQupOOv53a)

http://image.ohozaa.com/i/20b/MT6JU.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly0BNzCM9R7z68)

http://image.ohozaa.com/i/a4a/ZFFU6H.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly1FJCtv08YuDS)

http://image.ohozaa.com/i/26d/WqvPLI.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly35ElBRlbAYGQ)

http://image.ohozaa.com/i/a23/ECRihb.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly4vz4K80Ck58Y)

http://image.ohozaa.com/i/2c7/3OsQ6b.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly5zv7AXEQ34cw)

http://image.ohozaa.com/i/c05/KM7OFd.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly6DrarGSzedIA)

http://image.ohozaa.com/i/a29/bSACMi.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly83lTA11EyB7G)

http://image.ohozaa.com/i/367/Mq1LIP.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5ly97hWqG0Qu1K8)

http://image.ohozaa.com/i/c26/ZLIJvK.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lyabdZhrlQi2I0)

http://image.ohozaa.com/i/dec/EHd.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lybfa28gauHkCQ)

http://image.ohozaa.com/i/c88/z1WSbr.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lycF4LgyJ83yWA)

http://image.ohozaa.com/i/c33/27gRWr.JPG (http://image.ohozaa.com/view2/w5lye4ZuoPoyMFoI)

M150
20-05-2012, 03:38
สวัสดีครับคุณนัท ไม่เจอหน้ากันนานเลยนะครับสมาชิกโคตรวีไพีของเรา เป็นห่วงนะครับ เพราะคุยกับเพื่อนนัทครั้งสุดท้าย ก็ป่วยอยู่ เลยไม่กล้ารบกวน ไม่รู้ตอนนี้หายดีหรือยัง ถ้ายังไม่หายดีก็ขอให้นายดีไวๆ นะครับ ผมเป็นกำลังใจให้ ยังไงถ้าพวกเราได้ไปดูบอลไทยแบบคุณนัทจะเอามาโม้เหมือนกันบ้าง เพราะตอนนี้กระแดะไปซื้อกล้องใหม่มาด้วยครับ แต่ยังไม่ได้ถ่ายรูปแบบจริงๆ จังๆ เลย เห็นทีคงได้เอาไปใช้ถ่ายพริตตี้นี่แหละครับ ดีใจนะครับที่คุณนัทกลับมา เย้ๆ

ohmohm
20-05-2012, 09:14
ผมรักคุณนักจริงจิริงครับ ทำไมถึงเป็นคนที่เข้าใจพวกเราได้มากขนาดนี้
มีทั้งฟุตบอลมีทั้งรูปสาวมาลง ไปถึงถื่นศาลายายังไงก็ต้องมีรูปสาวสวยๆอยู่แล้ว
เพราะเค้าน่าจะเกณเด็กมหิดลมาเป็นพริตตี้ได้พอสมควร สวาทเคทมีดองเชียร์เดนตาย
อย่างคุณนัทอยู่ผมว่าเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากครับ ไม่ทราบจะขึ้นมาเล่นไยพรีเมียร์ลีก
เมื่อไรผมคนหนึ่งที่จะเชียน์สวาทแคทด้วยเลยเอา

GODTUN
21-05-2012, 10:38
ขอบคุณครับ ในส่วนเรื่องสุขภาพนั้น อาการคงที่ครับ ไม่หาย ไม่ดีขึ้น แต่ก็ไม่แย่ลง
ตอนนี้ทำใจรับได้พอสมควรแล้วครับ ไม่เครียดเหมือนปีที่แล้ว

ช่วงนี้พูดตรง ๆ ว่า ไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าเว็บสักเท่าไหร่ หรือแม้แต่เว็บบอร์ดสวาทแคทก็ตาม
เดี๋ยวมีภาพไรดี ๆ เกี่ยวกับฟุตบอลจะมาโพสเรื่อย ๆ นะครับ