View Full Version : รถเมล์ สายด่วน


ohmohm
19-08-2011, 22:38
http://www.roigoo.com/images/title_images/story118_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99.html)

การ์ตูนตอนที่ 107 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มีนาคม 2551

อันเรื่องนี้จะว่าด้วยความไม่รวยของมนุษย์เงินเดือนที่จะไปไหนมาไหน
ต้องนั่ง รถเมล์กันเป็นว่าเล่น แต่ถ้าไม่รวยน้อยก็นั่งรถเมล์แอร์ แต่ถ้า
ไม่รวยมาก ก็นั่งรถเมล์พัดลมดมควันพิษกันไป แต่มีรถเมล์สายหนึ่ง
ที่หากเพื่อนๆทุกคนนั่งแล้ว ไม่ต้องไปเล่นเฮอร์ริเคนที่ดรีมเวิล์ดอีก
สายนั้นคือ รถเมล์ สายด่วน สาย 8 สายนี้นี่เองhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story118_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99.html)
อ้างอิง : รถเมล์ สายด่วน : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-118.html)