View Full Version : การ์ตูน Born to be bear อิอิ รักอะไรหว่า ตอน เรื่องรัก


poohba
22-05-2012, 07:36
วันนี้เอาตูน ขำขัน มานำเสนอ ตอนแรกที่อ่านๆ ไปนึกว่าจะเป็นตูน โรแมนติก แหม ตั้งชื่อซะ เรื่องรัก ที่ไหนได้ พออ่านๆ ไปตอนจบกลับหักมุม นึกว่าเป็นรักแท้ ที่แท้ก็ "รักแร้" นี่เอง ขำสาด ตาดีจริงๆ ไปมองในช่องเสื้อเขาได้ เขาเรียกว่า ลามกป่าวหว่า หรือ แค่บังเอิญ

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/3164d1337646815-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-born-bear-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-born-bear-1.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/3165d1337646824-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-born-bear-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-born-bear-2.jpg

http://board.roigoo.com/attachments/comic-online/3166d1337646833-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-born-bear-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-born-bear-3.jpg