View Full Version : วิธีการแก้ปัญหาประชาชนระดับ รากหญ้า


ohmohm
19-08-2011, 22:51
http://www.roigoo.com/images/title_images/story122_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2.html)


การ์ตูนตอนที่ 111 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ มีนาคม 2551

เกิดเป็นคนทำงานอาชีพบริการประชาชน ทำงานร่วมกับประชาชน
สิ่งที่เจอประจำที่สุดคือ การรองรับอารมณ์ผู้มาใช้บริการ นี่คือ
ความแตกต่างกับการทำงานกับเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์ ยิ่ง
เป็นประชาชน ระดับ รากหญ้า แล้ว คงต้องปรับจูน ความเข้าใจ
กันเยอะหน่อย บางครั้งปัญหาของพวกเขาก็แก้ได้ยากจริงๆ
วันนี้ขอนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาประชาชนระดับรากหญ้า
อย่างง๊ายง่าย


http://www.roigoo.com/images/full_images/story122_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2.html)
อ้างอิง : วิธีการแก้ปัญหาประชาชนระดับ รากหญ้า : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-122.html)