View Full Version : ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลจริงจังครั้งแรกหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2


HulaHoopBoy
24-05-2012, 15:19
ประวัติกีฬาวอลเล่ย์บอลไม่น่าเชื่อเลยว่าเล่นครั้งแรกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นะครับ
มันแสดงให้เห็นอะไรครับ แสดงให้เห็นว่าเค้าเล่นกีฬาอะไรเค้าเล่นจริงจังครับถ้าเปรียบกีฬานี้
เป็นกีฬาพื้นบ้านในภาคพื้นยุโรป กีฬาพื้นบ้านของไทยก็มีเยอะครับในยุคเดียวกันแต่ไม่สามรถ
ผลักดันมาให้เล่นอย่างจริงจังได้ อันที่จริงแล้วในต่างประเทศเค้ามีความตั้งใจในการทำกิจกรรม
ที่ต่างจากบ้านเราพอสมควร
-ต้องมีผู้ชนะ
-ต้องมีการจดบันทึก
-ต้องได้รับการยกย่อง
-ต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตใจ
ผมคิดว่า 4 ส่วนนี้เองครับทำให้กีฬาพื้นบ้านในต่างประเทศถูกขับดันมาเป็นกีฬาได้ง่ายกว่า
กีฬาในประเทศไทย ทั้งกีฬาตะกร้อหรือมวยไทย จะสังเกตุได้ว่ามวยไทยไม่มีการบันทึกประวัติ
หรือไม่มีมาตราฐานของผู้ชนะที่แน่นอนเลย


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3179&stc=1&d=1337847544

. กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ความพยายามที่จะจัดตั้งสมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศ ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1947 และความพยายามครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จได้มีการจัดตั้ง สมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศขึ้นโดยมีประเทศผู้ริเริ่มเป็นหลักคือฝรั่งเศส สหภาพโซเวียต โปร์แลนด์ ยูโกสลาเวีย และเชคโกสโลวะเกีย รวมทั้งประเทศที่สนับสนุนอีก 14 ประเทศ ปัจจุบันนี้ สมาพันธ์วอลเลย์บอล ระหว่างประเทศ มีสมาชิกทั่วโลกถึง 121 ประเทศ สมาพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศมีชื่อย่อว่า I.V.B.F. ตั้งแต่ที่สมาพันธ์วอลเลย์บอล ระหว่าง ประเทศได้ก่อตั้ง เป็น ตัวเป็นตนขึ้นมา ก็ได้ทำการปรับปรุงและสร้างสรรค์กีฬาวอลเลย์บอลให้เป็นที่นิยมมากขึ้น โดยการกำหนด กฎเกณฑ์ และกติกาต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ ให้เป็นมาตรฐานในการนำไปใช้ได้ทั่วไปเหมือนกันหมด รวมทั้งจัดให้มี การแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอลระหว่าง ประเทศต่าง ๆ ด้วย โดยสมาพันธ์ได้จัดให้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศของโลกเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1949 ที่กรุงปราก (Prague) ประเทศเชคโกสโลวะเกีย ซึ่งมีประเทศต่าง ๆ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ประเทศ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3180&stc=1&d=1337847544

. และจัด การแข่งขันวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งทวีปยุโรป ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 ที่กรุงโรม ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 6 ทีม กีฬาวอลเลย์บอลแห่ง ประเทศไทย กีฬาวอลเลย์บอลแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ ไม่มีหลักฐาน ปรากฏ แน่นนอน สันนิษฐาน กันว่ากีฬาประเภทนี้เป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่คนไทยบางกลุ่ม ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีการจัด การแข่งขัน กันเองระหว่าง หมู่คณะ สโมสรและสมาคมเป็นประจำตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2477 อันเป็นช่วงเวลาหลัง สงคราม โลกสงบลง