View Full Version : ครอบครัวงุงิ ตอน เด็ก hiphop


ohmohm
19-08-2011, 23:48
http://www.roigoo.com/images/title_images/story130_title.jpg


การ์ตูนตอนที่ 119 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ เมษายน 2551

เมื่องุงิสมชาย เกิดสำนึกรักบ้านเกิด อยากเป็น เด็ก hiphop ขึ้นมา
เลยเปลี่ยนแปรงปรับปรุงโฉมตัวเองเสียใหม่ กลายเป็น hiphop
เต็มตัว พร้อมออกให้ชาวโลกได้โลกได้ระทึก บุคคลแรกที่ได้พบเจอ
คือ งุงิสมปอง แต่แล้วงุงิสมชายก็ได้รู้ว่า การเป็นเด็ก hiphop มันไม่
ได้ง่ายอย่างที่คิดเลย


http://www.roigoo.com/images/full_images/story130_full.jpg
อ้างอิง : ครอบครัวงุงิ ตอน เด็ก hiphop : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-130.html)