View Full Version : แปรงสีฟัน อัตโนมัติ


ohmohm
19-08-2011, 23:49
http://www.roigoo.com/images/title_images/story131_title.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html)


การ์ตูนตอนที่ 120 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ เมษายน 2551

เมื่ออยู่ดีวันดี มีเพื่อนเสือกดันไปซื้อแปรงสีฟันอันหนึ่งมา
เพราะมันลดราคา แล้วบอกว่า มันเป็นแปรงสีฟันอัตโนมัติ
(ความจริงมันคือ แปรงสีฟันไฟฟ้า) ราคาตั้งหลายร้อย แต่
พอซื้อมาแล้ว ไอ้คนซื้อมาดันยังไม่รู้อีกว่า มันใช้งานอย่างไร
ความฮาจึงเกิดขึ้นนับแต่บัดนั้น


http://www.roigoo.com/images/full_images/story131_full.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.html)
อ้างอิง : แปรงสีฟัน อัตโนมัติ : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-131.html)