View Full Version : การ์ตูน ไอ้แป้น อย่ามายุ่ง ตอน เฮ้อ!


poohba
30-05-2012, 06:02
การ์ตูน ไอ้แป้น อย่ามายุ่ง (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87.html)ตอน เฮ้อ! วันนี้ เอาตูนไอ้แป้นมาฝาก แต่วันนี้ไม่มีไอ้แป้นนะ มีแต่กระถางต้นไม้ อิอิ อ่านกันหรือยังเอ่ย ชอบไหมล่ะ เนื้อหาในตูน ไม่ต้องมีคำพูดมากมายอะไรหรอก แค่แสดงความเป็นห่วงก็พอแล้ว อยากบอกให้รู้ว่าเป็นห่วงนะ ตะเองง ให้ความรู้สึกว่า "ถึงจะเครียดยังไง ก็อย่าลืมคนข้างๆ ที่คอยห่วงใยเรานะ"http://board.roigoo.com/attachments/3251d1370855713-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%991.gif?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/3252d1370855713-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%992.gif?stc=1http://board.roigoo.com/attachments/3253d1370855713-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%993.gif?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/3254d1370855713-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%994.gif?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/3255d1370855713-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%995.gif?stc=1http://board.roigoo.com/attachments/3256d1370855713-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%996.gif?stc=1


http://board.roigoo.com/attachments/3257d1370855713-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%997.gif?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87.html)