View Full Version : จิตตกเพราะมนุษย์ตะขาบ 4/6/55


kuma2511
04-06-2012, 22:14
เรียกได้ว่า
ทำเอา นั่งหลอนอยู่คนเดียวประมาณชั่วโมงกว่าได้
กับเรื่อง มนุษย์ตะขาบ 2
มันอดไม่ได้ ทั้งๆที่รู้อยู่ว่าตัวเองดูแล้วจะเป็นยังไง T^T
ตอนแรกกะว่าวันนี้จะไม่วาดรูปล่ะ วาดไม่ออก ดราม่าเต็มขั้น
แต่ตอนนี้หายแล้ว เลยมาระบายอารมณ์หน่อย
แหะๆ :P

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3328&stc=1&d=1338822826
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9A.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1378-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1378-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอ่านการ์ตูนทั้งหมด การ์ตูนน้องคูม่า (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2/)

NuRay
04-06-2012, 22:53
ตะขาบยังไงหรอค่ะ หรือว่าโดนตะขาบกัดมา ถ้าโดนกัดคงน่ากลัวมาก

kuma2511
04-06-2012, 23:07
เปล่าค่ะ ตามเรื่องเลย เรื่องมนุษย์ตะขาบ 2
ชื่อภาษาอังกฤษก็ตามในรูปอ่าึ้ค่ะ
ยิ่งกว่า saw อีก