View Full Version : อ้วก 5/6/55


kuma2511
05-06-2012, 21:45
ขากลับ ขึ้นสะพานลอยจะอ้วก
ขึ้นรถตู้ไปลงท่าเรือ เอ่อม แอร์ไม่เย็น
ขึ้นเรือ เรือโคลงเคลง
ขึ้นรถตู้ลงโลตัส เหม็นน้ำหอมรถ
สรุป อ้วกแตก!!!!!!

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3345&stc=1&d=1338907512
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%81.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1378-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1378-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอ่านการ์ตูนทั้งหมด การ์ตูนน้องคูม่า (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2/)

nineorange
05-06-2012, 21:57
555555
สมัยประถมก็เคยเป็นครับ มันแย่จริงๆน่ะ ต้องนั่งบ่อยๆคับอาจจะชิน....ก็เป็นได้....

KunMama
10-06-2012, 23:42
หรือว่าจะโดนน้ำกรดเหมือนในข่าวครับ 55