View Full Version : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน คอนโด Feel Good


ohmohm
20-08-2011, 00:34
http://www.roigoo.com/images/title_images/story145_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 131 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ เมษายน 2551

ชีวิตคนเมืองสมัยนี้ ใครๆก็มีความไฝ่ฝันที่อยากจะอยู่คอนโดหรูๆ
ใกล้รถไฟฟ้า ไปไหนสะดวก แต่บางคนการอยู่คอนโดเป็นอะไรที่
มากกว่านั้น โดยเฉพาะหัวลูกพร้าวกับพุดดิ้ง อยู่ดีๆ คนไม่ดิ้นรน
กระเสือกกระสนมาอยู่บนคอนโดสูงเสียดฟ้าเช่นนี้แน่นอน


http://www.roigoo.com/images/full_images/story145_full.jpg
อ้างอิง : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน คอนโด Feel Good : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-145.html)