View Full Version : ครอบครัวงุงิ ตอน การแข่งขันขึ้นรถเมล์แห่งประเทศไทย


ohmohm
20-08-2011, 01:10
http://www.roigoo.com/images/title_images/story148_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 133 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ เมษายน 2551

ป็นอีกหนึ่งวัน ที่งุงิสมปอง กับ งุงิสมชาย จะเดินทางไปเที่ยวรอบกรุงเทพ
แต่ก่อนออกเดินทางงุงิสมชาย นักท้าทายและประลองแ่ข่งขัน ก็ได้ท้า
งุงิสมปองที่ไม่ค่อยชอบการแข่งขันเท่าไหร่นัก ประลองกัน ว่า ใครจะขึ้น
รถเมล์ได้ก่อนกัน มาติดตามกัน ว่างุงิสมปอง และ งุงิสมชาย จะใช้เทคนิค
อะไรในการเอาชนะhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story148_full.jpg
อ้างอิง : ครอบครัวงุงิ ตอน การแข่งขันขึ้นรถเมล์แห่งประเทศไทย : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-148.html)