View Full Version : การ์ตูน Ojichan Watashi&Baby ตอน ลาแล้วป้าซูชิ


poohba
13-06-2012, 06:06
การ์ตูน Ojichan Watashi&Baby ตอน ลาแล้วป้าซูชิ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4.html) ใกล้จะคลอดแล้ว ต้องลาออกจากงาน ใครรู้สึกหวิวๆ บ้าง ทำงานมาตั้งนาน ต้องมาอยู่บ้าน ถ้าเจ้าถั่วน้อยคลอด ก็หางานใหม่ เนอะ ฮาตอนป้าจะคิดค่าเลี้ยงดูอะ ฮ่าๆ เป็นกำลังใจให้ทั้งลูกทั้งแม่นะ สู้ๆ!! เพื่อนร่วมงานนิสัยดีมากๆนะครับ เรื่องอบอุ่นจริงๆเลย

http://board.roigoo.com/attachments/3429d1370830261-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi-baby-1.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/3430d1370830261-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi-baby-2.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B4.html)