View Full Version : วันสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน 4 กุมภาพันธ์ มาร่วมเทิดทูนคนกู้ชาติกันเถอะ


poohba
15-06-2012, 06:29
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่คนเราจะรวมตัวสามัคคีร่วมกายร่วมใจกันต่อสู้กับข้าศึก แต่ก็ไม่ยากเกินไป หากเลือดรักชาติบ้านเมืองแรง ดังเช่น ชาวบ้านบางระจันที่รวมตัวกันต่อสู้ข้าศึกที่จะเข้ามารุกราน จนตัวเองต้องพลีชีพเพื่อบ้านเมือง แต่ความดีของเขาไม่ได้สูญสิ้น ทว่า ยังจารักในประวัติศาสตร์ไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และเทิดทูนคุณความดีที่เขาสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง ความกล้าหาญของชาวบ้านบางระจันเป็นที่เลื่องลือและได้รับยกย่องเป็นวีรชนไทย จนทางราชการต้องสำรวจตรวจสอบหาหลักแหล่งที่ตั้งค่ายบางระจัน และสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติขึ้น

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4621-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4621-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D2.html)
วันสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน 4 กุมภาพันธ์ มาร่วมเทิดทูนคนกู้ชาติกันเถอะ
วีรกรรมชาวบ้านบางระจัน เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเกิดขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ก่อนที่จะเสียกรุงครั้งที่ 2 ปี 2310 แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์

พม่าได้ยกทัพเข้ามาตั้งค่ายที่เมืองวิเศษชัยชาญ (จ.อ่างทอง) ก่อนเข้าตีกรุงศรีอยุธยา ชาวบ้านบางระจันรวมตัวกันต้านสู้ทัพพม่าได้หลายครั้งจนครั้งสุดท้ายต้องพ่ายแพ้

บริเวณที่เชื่อว่าเคยเป็นที่ตั้งค่ายบางระจัน พันเอกหลวงรณสิทธิพิชัย (เจือ กาญจนินทุ) ครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร ได้สำรวจในปี พ.ศ.2493 มีบันทึกรายงานคล้ายเนินคูน้ำคันดินชุมชนโบราณทวารวดีว่า ตัวค่ายเวลานั้นเป็นเพียงเนินดินสูงและขาดเป็นห้วงๆ ยาวทั้งสิ้น 1,200 เมตร โค้งโอบรอบบึง ซึ่งเดิมเป็นคลองบางระจันเป็นรูปก้ามปู"

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4380&stc=1&d=1347039156 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)

เรื่องราวของชาวบ้านบางระจัน มีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ที่เรียบเรียงใหม่สมัย ร.4 นักวิชาการหลายท่าน ถกเถียงว่าการสู้รบของชาวบ้านบางระจัน อาจเป็นเพียงตำนาน หรือนิทานที่แต่งเสริมขึ้น

หากมีจริงอาจเป็นการรบเพื่อป้องกันตัวเองของชาวบ้านจากทหารพม่าที่มีอยู่เป็นปกติ แต่ได้มีการหยิบยกขึ้นเพื่อสร้างสำนึกความเป็นชาติมีอดีตบรรพชนร่วมกัน อาจเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางต่อต้านการล่าอาณานิคมจากตะวันตกช่วงเวลานั้น
รายชื่อวีรชนที่ปรากฏในประวัติศาสตร์

พระอาจารย์ธรรมโชติ เดิมอยู่วัดเขานางบวช แล้วมาอยู่วัดโพธ์เก้าต้น มีความรู้ ทางวิชาอาคม เป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวค่ายบางระจัน

นายแท่น เป็นชาวบ้านสีบัวทอง ถืออาวุธสั้น ถูกปืนของพม่าที่เข่าใน การรบครั้งที่ ๔ เสียชีวิตเมื่อการรบครั้งสุดท้าย

นายอิน เป็นชาวบ้านสีบัวทอง

นายเมือง เป็นชาวบ้านสีบัวทอง

นายโชติ เป็นชาวบ้านสีบัวทอง ถืออาวุธสั้น

นายดอก เป็นชาวบ้านกลับ

นายทองแก้ว เป็นชาวบ้านโพทะเล

นายจัน หนวดเขี้ยว เก่งทางใช้ดาบ เสียชีวิตในการรบครั้งที่ ๘

นายทอง แสงใหญ่ ---

นายทองเหม็น ขี่กระบือเข้าสู้รบกับพม่า ตกในวงล้อมถูกพม่าตีตายใน การรบครั้งที่ ๘

ขุนสรรค์ มีฝีมือเข้มแข็งมักถือปืนเป็นนิจ แม่นปืน