View Full Version : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน ไปฝึกงาน ตอนที่ 1


ohmohm
20-08-2011, 01:21
http://www.roigoo.com/images/title_images/story154_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 138 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ เมษายน 2551

เมื่อลูกพร้าวเรียนมหาวิทยาลัยจนถึงปี 3 แล้ว ลูกพร้าวก็ต้องไปฝึกงานใ
นกรุงเทพกันหน่อย โดยลูกพร้าวเดินทางไปกับเจ้าพุดดิ้งจอมกวน แต่แล้ว
ทั้งสองคน(หนึ่งคนหนึ่งตัว) ด้วยความบ้านน๊อกบ้านนอก ก็เลยถกเถียงกัน
ว่า จะไปที่ฝึกงานกันอย่างไรให้เร็วกว่ากัน โดยลูกพร้าวขึ้นรถไฟฟ้า และ
พุดดิ้งไปรถเมล์ ใครจะชนะhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story154_full.jpg
อ้างอิง : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน ไปฝึกงาน ตอนที่ 1 : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-154.html)