View Full Version : เด็กใหม่โชว์งาน...


bever
20-06-2012, 17:44
อะจึ๋ยย...เด็กใหม่ครับโผ้มม!!!
วันนี้เอางานมาให้อ่านกันเล่นๆขำนะครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3079-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3079-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3080-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3080-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%882.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3081-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%883.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3081-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%883.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3082-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%884.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3082-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%884.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3083-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%885.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+20-6-12-picture3083-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%885.html)


::rolleyes::::rolleyes::::rolleyes::


http://image.free.in.th/z/ie/01copycopy.jpg

http://image.free.in.th/z/ix/02copycopy.jpg

http://image.free.in.th/z/iz/3copycopy.jpg

http://image.free.in.th/z/ib/4copycopy.jpg

http://image.free.in.th/z/il/5copycopy.jpg
(http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
แป๊ก!!!! หวังว่าจะได้ฮากันซักมุกนะครับ:sleep:

M150
20-06-2012, 18:08
ก่อนอื่นต้องขอต้อนรับเข้าสู่เว็บการ์ตูนหรอยกูก่อนเลยนะคร้าบ สำหรับผลงานการ์ตูนเรื่องนี้...รู้สึกว่ามันจะไม่มีชื่อนะ เหอ เหอ พี่อ่านแล้วนึกถึงการ์ตูนของ นายสะอาดเลย ไม่รู้ว่ารู้จักไหม เขาคือคนวาดการ์ตูนเรื่อง " ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง " ไม่รู้ว่าเคยอ่านไหมครับ ลายเส้นการวาด รวมถึงการแรเงา มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นมากครับ ในส่วนเรื่อง มุขการ์ตูนตอนนี้ ผมขอบอกเลยครับว่า "ผ่าน" หักมุมได้ดี นึกว่าไอ้ตัวพระเอก โจรจะคิดได้ !!!

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3533&stc=1&d=1340190480

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3534&stc=1&d=1340190480

KunMama
20-06-2012, 22:42
อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ การ์ตูนฮามากถูกใจมากจริงๆเนื่อเรื่อง
ความสัมพันธ์อ่านแล้วชอบครับ รอเพื่อนๆมาคอมเม้นกันต่อไป

PERFUME
20-06-2012, 22:53
ฮาแท้ฮะ 555

ChangNoi and Light
21-06-2012, 08:53
พี่ก็ว่าฮามากนะ อยากรู้จักครับช่วยลงประวัติด้วยจ๊ะ

bever
21-06-2012, 10:22
ขอบคุณสำหรับคอมเม้นต์คร้าบบบ
เดี๋ยวไว้จะลงประวัตินะครับ...

chaskinny
21-06-2012, 10:33
ชอบ เทคนิค ตบมุขอะครับ ตัวอย่างแผ่นแรก ช่อง 2อะครับ คือส่งมุขกับบุคคลที่3 ชงกันไปชงกันมา ตบเอง เออเจ๋งดีครับ ผมชอบอะ ลายเส้นก็สวยด้วย ติดตามครับๆๆๆ ชอบ

HulaHoopBoy
21-06-2012, 13:16
การเล่าเรื่องสุดยอดดดดดดดครับผม

fujimata-mai
04-07-2012, 21:47
เฮ้ย ฮาดี 555 เห็นแล้วอยากเขียนการ์ตูนบ้างนะ

bever
05-07-2012, 10:26
เฮ้ย ฮาดี 555 เห็นแล้วอยากเขียนการ์ตูนบ้างนะ

โอ๊ะ! ขอบคุณครับ...

bankbcool
02-08-2012, 10:58
หนุกดีชอบชอบ แต่ตอนจบยังไม่ติ่งเท่าไหร่ แก้ซักหน่อยเพอเฟกชัวส์