View Full Version : วันตำรวจแห่งชาติ?กับคำที่ให้ไว้ในวันนี้(คำปฏิญาณสวนสนาม)


ChangNoi and Light
21-06-2012, 08:49
วันตำรวจแห่งชาติ?กับคำที่ให้ไว้ในวันนี้(คำปฏิญาณสวนสนาม)
ในวันตำรวจแห่งชาติ?กิจกิจรรมอย่างหนึ่งที่ต้องทำกันทุกปีคือการกล่าวคำปฎิญษณนั้นเองครับ
ถึงแม้ว่าเรื่องร้ายร้ายจะเกิดขึ้นกับตำรวจไทยมามากมายยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจไทยที่ดี
ทุกๆคน ขอให้ทำให้ดีที่สุดเพื่อประเทศของเราครับ วันตำรวจแห่งชาติ?เป็นเหมือนตัวแทนความดี
ของตำรวจไทยที่ยังเหลืออยู่ ขอให้สู้ต่อไปอย่าได้ถอย

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4621-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4621-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D2.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3544&stc=1&d=1340243339 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html)

gG_4Lvdw-ZU