View Full Version : 4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก นะจ๊ะ คุณๆ ทั้งหลาย


poohba
27-06-2012, 06:22
4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก นะจ๊ะ คุณๆ ทั้งหลาย
การไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ล้วนใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย แม้เราจะท่องจำได้ขึ้นใจ แต่เราก็ไม่สามารถห่างไกลโรคได้ ไม่ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ยิ่งเป็นวัยชราด้วยแล้ว การเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ล้วนสร้างความทุกข์อกตรม การเป็นโรคต่างๆ ล้วนไม่เกิดผลดีต่อร่างกายทั้งนั้น ต้องดูแลรักษา ทานยา โรคแต่ละโรคมีความร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่เท่ากัน ยิ่งเป็นโรคอันตราย ความรุนแรงจะมากขึ้น และยิ่งการเป็นมะเร็ง ซึ่งบางคนก็หายขาดได้ บางคนก็ต้องล้มหายตายจากไป การมีวันมะเร็งโลกเกิดขึ้น ย่อมเป็นผลดีให้เราตระหนักและรู้อันตรายของมะเร็งมากขึ้น

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4620-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D+24513-picture4620-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D1.html)


สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for International Cancer Control, UICC)
ได้กำหนดให้ 4 กุมภาพันธ์ เป็น "วันมะเร็งโลก" ซึ่งในวันนี้องค์กรจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจะจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ด้วยตระหนักถึงวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของประชากร อีกทั้งความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้โรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่ออื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกเพศ ทุกวัย และทุกเชื้อชาติ จึงนำมาสู่สาเหตุการตายและปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีทั่วโลก

ศ.กิตติคุณ น.พ.ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษา และบำบัดโรคมะเร็ง กล่าวขณะเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ว่า องค์การอนามัยโลกและสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดให้วันที่ 4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก เพื่อกระตุ้นเตือนบุคลากรการแพทย์และประชาชนให้ตระหนักว่ามีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นทั่วโลก

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3642&stc=1&d=1340850099 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)

"จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก มะเร็งยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลก ปีละ 7.6 ล้านคน หรือร้อยละ 13 ของผู้เสียชีวิตทั่วโลก 58 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี" ศ.กิตติคุณ น.พ.ชัยเวช กล่าว

สำหรับประเทศไทย มะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของไทย และเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี เช่น เมื่อปี 2546 มีผู้เสียชีวิต 49,862 ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี รองลงมาเป็นมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน เพราะลดโอกาสเกิดมะเร็งได้ร้อยละ 40 อาทิ งดการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ลดบริโภคเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดง บริโภคผักผลไม้มากขึ้น ออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก ดูแลสุขภาพไม่ให้มีโรคติดเชื้อเรื้อรังที่กล่าวข้างต้น สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีปัจจัยเสี่ยงควรตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อการคัดกรองมะเร็งระยะแรก

ทั้งนี้ สถาบันจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับมะเร็งผ่าน "สายด่วนโครงการมิตรภาพบำบัด" โทร. 1141 กด 4949 ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้คำแนะนำรวมถึงช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง